OBEC JEZDOVICE

Internetové stránky obce

Návrh závěrečného účtu obce Jezdovice za rok 2022, zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2022.

admin , článek vydán: 31. 3. 2023

Obec Jezdovice zveřejňuje návrh závěrečného účtu obce Jezdovice za rok 2022, zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2022 včetně všech povinných příloh.

Vyvěšení: 31.03.2023   Sejmutí:
Původce: Obec Jezdovice

https://jezdovice.cz/wp-content/uploads/2022_Zaverecny-ucet-obce-Navrh-1.pdf

https://jezdovice.cz/wp-content/uploads/vykaz-zisku-a-ztrat.pdf

https://jezdovice.cz/wp-content/uploads/Rozvaha.pdf

https://jezdovice.cz/wp-content/uploads/fin.pdf

https://jezdovice.cz/wp-content/uploads/fin-2.pdf

https://jezdovice.cz/wp-content/uploads/Zprava-o-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2022-s-DP-obec-Jezdovice.pdf

Žádné komentáře

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.