OBEC JEZDOVICE

Internetové stránky obce

Zájezd Obce Jezdovice – na muzikál BIOGRAF LÁSKA s písničkami Hany Zagorové v divadle Kalich

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 20. 9. 2023

Obecní úřad Jezdovice plánuje uspořádat zájezd do Prahy

na muzikál BIOGRAF LÁSKA s písničkami Hany Zagorové v divadle Kalich.

Zájezd je plánován v neděli dne 26. května 2024, návštěva muzikálu by se uskutečnila ve 13.30 hodin.

 Obecní úřad by uhradil cestu autobusem pro občany s trvalým

bydlištěm v obci Jezdovice, pro ostatní by poplatek za autobus

činil 200,– Kč na osobu.

Vstupenky na muzikál by si každý účastník hradil sám, cena

jedné vstupenky je 999,– Kč.

Obec by zajistila hromadné objednání všech vstupenek a každý účastník by cenu vstupenky uhradil obci.

Prosíme občany, kteří by o účast na zájezdu a muzikálu měli

zájem, aby se nejpozději do 30. září 2023 přihlásili na obecní úřad a obec mohla zajistit hromadné objednání vstupenek.

Kontakt pro objednání vstupenek osobně nebo telefonicky : Jindra Vondráková – tel: 731 495 881, mail: obec.jezdovice@seznam.cz.

Vyvěšení: 20.09.2023   Sejmutí:
Původce: Obecní úřad Jezdovice

Žádné komentáře

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.