OBEC JEZDOVICE

Internetové stránky obce

Žádosti o směnu a odkup obecních pozemků

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 10. 6. 2020

Příloha: dokument1.pdf I dokument2.pdf I dokument3.pdf I Vyvěšení: 10.6.2020 I Sejmutí: 26.6.2020
Původce: Obec Jezdovice

Žádné komentáře »

No comments yet.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.