OBEC JEZDOVICE

Internetové stránky obce

Žádost o směnu obecních pozemků

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 16. 9. 2020

Příloha: dokument.pdf I Vyvěšení: 16.9.2020 I Sejmutí: 2.10.2020
Původce: Obec Jezdovice

Žádné komentáře »

No comments yet.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.