OBEC JEZDOVICE

Internetové stránky obce

Žádost o směnu a odkup obecního pozemku

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 19. 8. 2014

Příloha: dokument.pdf I dokument2.pdf I dokument3.pdf I Vyvěšení: 19.8.2014 I Sejmutí: 9.9.2014
Původce: Obec Jezdovice

Žádné komentáře »

No comments yet.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.