OBEC JEZDOVICE

Internetové stránky obce

Žádost o odkup obecního pozemku

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 18. 6. 2014

Příloha: dokument.pdf I dokument.pdf I dokument.pdf I Vyvěšení: 18.6..2014 I Sejmutí: 8.7.2014
Původce: Obec Jezdovice

Žádné komentáře »

No comments yet.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.