OBEC JEZDOVICE

Internetové stránky obce

Vítání občánků – prosinec 2007

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 28. 1. 2008

V neděli 16. prosince 2007 proběhlo v místním kulturním domě vítání nově narozených občánků. web change alert Místostarosta obce Michal Kučera spolu s členkou zastupitelstva obce Janou Mišákovou přivítali celkem 7 našich nových spoluobčánků.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Rodiče obdrželi dárkovou poukázku v hodnotě 3000,- Kč a potvrdili svým podpisem vítání do pamětní knihy. V neděli 16.12.2007 byli přivítáni tito občánci:

Fortelná Eliška, Jonová Veronika, Cvaková Lýdie, Jiráková Simona, Jirák Matyáš, Wisinger Tomáš, Šalanda Radim

Všem novým občánkům přejeme touto cestou hodně štěstí, zdraví a lásky.

Fotografie:

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Žádné komentáře »

No comments yet.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.