OBEC JEZDOVICE

Internetové stránky obce

Veřejná vyhláška – změna územního plánu

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 15. 1. 2016

Příloha: dokument.pdf I Vyvěšení: 15.1.2016 I Sejmutí: 17.2.2016
Původce: Magistrát města Jihlavy

Zpráva spolu s návrhem zadání změny územního plánu jsou dostupné na internetových stránkách:
http://www.jihlava.cz/navrh/d-510631/p1=75646

Žádné komentáře »

No comments yet.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.