OBEC JEZDOVICE

Internetové stránky obce

Uzavírka přejezdu Jezdovice – Třešť

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 23. 10. 2013

Příloha: dokument.pdf I dokument2.pdf I Vyvěšení: 23.10.2013 I Sejmutí: 7.11.2013
Původce: Obec Jezdovice

Žádné komentáře »

No comments yet.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.