OBEC JEZDOVICE

Internetové stránky obce

Symboly obce Jezdovice

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 30. 6. 2009

Vážené občanky, vážení občané, na základě návrhu heraldika Zdeňka Velebného a zastupitelstva obce Jezdovice , po projednání ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, podvýboru pro heraldiku a vexilologii tohoto výboru Poslanecké sněmovny, rozhodl Parlament České republiky s předsedou poslanecké sněmovny Ing. Miloslavem Vlčkem v Praze 26.května 2009 udělit obci Jezdovice obecní symboly Znak a Vlajku.

Znak jezdoviceJezdovice-vlajka

Znak – popis:

Červeno – modře stříbrným mostem se třemi oblouky dělený štít. Nahoře kosmý mlátek šikmo podložený želízkem a postaveným mečem, vše stříbrné se zlatými topůrky a jílcem, provázané dvěma zlatými osmihrotými hvězdami, dole v prostředním oblouku vztyčený zlatý dubový list.

Vlajka – popis:

List tvoří červený pruh široký polovinu šířky listu a bílý most se třemi modrými oblouky vyrůstající z dolního okraje listu, v prostředním oblouku vztyčený žlutý dubový list. V červeném pruhu kosmý mlátek podložený šikmo želízkem a mečem hrotem k dolnímu okraji listu, vše bílé se žlutými topůrky a jílcem, provázené v žerďové a vlající části žlutými osmicípými hvězdami. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Odůvodnění:

Most ve znaku » jeden z nejstarších mostů na Moravě
Modrá barva pod mostem » Jezdovický rybník
Zlatý dubový list » dubové aleje v okolí Jezdovic
Dvě zlaté osmihroté hvězdy » z původního názvu Hvězdovice ( chybně Jezdovice, Jezovice (Jesowitz) )
Kosmý mlátek s želízkem » dolování stříbra do r.1422, r.1750 dolování obnoveno hr. Herbersteinem, později dolováno na sanytr a skalici zelenou, dobývání živce draselného pro keramický průmysl (nádobí)
Červená barva a meč » symboly sv. Martina (kaple sv.Martina v obci)

Žádné komentáře »

No comments yet.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.