OBEC JEZDOVICE

Internetové stránky obce

Spolky

Místní spolky:
SDH Jezdovice
Okrašlovací spolek Jezdovice o.s.

 

SDH JEZDOVICE:znak.jpg

Sbor dobrovolných hasičů Jezdovice je součástí sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. V roce 2002 oslavil sbor 100 let od svého založení.

Historie:

Dne 6.ledna 1902 pozval obecní výbor občany Jezovické (tehdy obec se jmenovala Jezovice, po něm. Jesowitz), ku poradě, zdali by nebylo záhodno zříditi hasičský sbor.
Velká část se v bytě p. starosty Matouše Šenkýře sešla, správce školy Ant. Urbánek přečetl stanovy a usneseno je zaslati k vysokému mistodržitelství.
V týž den se ke spolku přihlásilo 32 členů. Stanovy jako zařizující komité podepsaly Matouš Šenkýř, Josef Štrejbar, Vincenc Vondrák, Jan Šenkýř !
První valná schůze
svolána na den 23.února 1902. Vlastně to byla valná hromada nově zřízeného spolku. Předsedou zvolen Josef Štrejbar č.15. Správce školy Ant. Urbánek přečetl stanovy, jednotlivé body shromážděným vysvětlil a přečetl ustanovující dekret.
Přijmuto přihlášivších se 26 činných členů a 9 přispívajících. Pak přikročeno k volbám lístky.
Náčelníkem zvolen byl Jos. Štrejbar, rolník (21. hlasy)
Podnáčelníkem I. Liška Ant., obuvník (17. hlasy)
Podnáčelníkem II. Šenkýř Jan, rolník (13. hlasy)
(zdroj – Hasičská kronika : zde (zachováno pouze 24listů, kroniku poskytl p. Petr Mišta z Jezdovic)

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Současnost:

Internetové stránky SDH Jezdovice www.sdh.jezdovice.cz

OKRAŠLOVACÍ SPOLEK JEZDOVICE o.s.

Okrašlovací spolek Jezdovice o.s. je občanským sdružením s cílem ochrany přírody, krajiny, lidské morálky a kulturního dědictví.
Účelem spolku je:

  • Okrašlovat a zvelebovat spolkové sídlo a jeho okolí
  • Budit všude pocit sounáležitosti s přírodou a smysl pro krásu
  • Chránit rostlinstvo a živočišstvo jakož i geologické zvláštnosti a rázovitosti spolkového působiště
  • Pečovat o ochranu památek všeho druhu, kulturního dědictví a místopisných zvláštností
  • Pečovat o blaho obce a její zdravý a přirozený vývoj ve prospěch všech občanů
  • V dobách pokleslé morálky se snažit o její povznesení vlastním příkladem

Sídlo spolku:
Jezdovice 102
589 01 Třešť
IČO: 28850406
e-mail: jezdovicekrasli@centrum.cz