OBEC JEZDOVICE

Internetové stránky obce

Splašková kanalizace a ČOV Třešť – Salavice

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 17. 10. 2019

Příloha: dokument.pdf I Vyvěšení: 17.10.2019 I Sejmutí: 2.11.2019
Původce: Magistrát města Jihlavy

Žádné komentáře »

No comments yet.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.