OBEC JEZDOVICE

Internetové stránky obce

Sousedské posezení 12. srpna 2023 od 15.00 hod. na kabinách v Jezdovicích.

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 12. 7. 2023

Vážení spoluobčané,

dovolte, abychom jménem Obecního úřadu Jezdovice tímto srdečně pozvali všechny spoluobčany na sousedské posezení, které se koná dne

12. srpna 2023 v 15.00 hod. na kabinách

Tímto setkáním bychom chtěli vyjádřit poděkování všem, kteří se v uplynulém období spolupodíleli na pořádání a zajištění akcí pořádaných obcí Jezdovice a dalšími spolky a zájmovými skupinami v obci Jezdovice a všem, kteří svojí podporou a pomocí přispívají k rozvoji naší obce.

Akce bude spojena rovněž s hraním harmonik, po celou dobu bude zajištěno občerstvení, grilování masa, opékání špekáčků, točené pivo a limo.

Těšíme se na společné setkání a děkujeme všem za pomoc a podporu.

Vyvěšení: 12.07.2023   Sejmutí:
Původce: Obec Jezdovice

Žádné komentáře

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.