OBEC JEZDOVICE

Internetové stránky obce

Zveřejnění záměru o směnu obecních pozemků

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 19. 5. 2021

Příloha: dokument.pdf I Vyvěšení: 19.5.2021 I Sejmutí: 4.6.2021
Původce: Obec Jezdovice

Žádné komentáře »

No comments yet.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.