OBEC JEZDOVICE

Internetové stránky obce

Směna obecních pozemků na cyklostezku

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 17. 2. 2021

Příloha: dokument1.pdf I dokument2.pdf I dokument3.pdf I Vyvěšení: 17.2.2021 I Sejmutí: 5.3.2021
Původce: Obec Jezdovice

Žádné komentáře »

No comments yet.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.