OBEC JEZDOVICE

Internetové stránky obce

Směna a pronájem pozemku

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 21. 2. 2018

Příloha: dokument.pdf I dokument2.pdf I Vyvěšení: 21.2.2018 I Sejmutí: 8.3.2018
Původce: Obec Jezdovice

Žádné komentáře »

No comments yet.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.