OBEC JEZDOVICE

Internetové stránky obce

Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 27. 7. 2014

Příloha: dokument.pdf I dokument2.pdf I Vyvěšení: 27.7.2014 I Sejmutí: 31.12.2014
Původce: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Žádné komentáře »

No comments yet.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.