OBEC JEZDOVICE

Internetové stránky obce

Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 30. 8. 2018

Příloha: dokument I dokument 1dokument 2.pdf I Vyvěšení: 30.8.2018 I Sejmutí: 24.11.2020
Původce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Žádné komentáře »

No comments yet.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.