OBEC JEZDOVICE

Internetové stránky obce

Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 14. 9. 2016

Příloha: dokument.pdf I dokument2.pdf I Vyvěšení: 14.9.2016 I Sejmutí: 30.9.2016
Původce: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Žádné komentáře »

No comments yet.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.