OBEC JEZDOVICE

Internetové stránky obce

Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 7. 3. 2016

Příloha: dokument.pdf I dokument 2 I Vyvěšení: 7.3.2016 I Sejmutí: 7.4.2016
Původce: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Žádné komentáře »

No comments yet.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.