OBEC JEZDOVICE

Internetové stránky obce

Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 15. 10. 2014

Příloha: dokument.pdf I dokument 2 I Vyvěšení: 15.10.2014 I Sejmutí: 24.11.2014
Původce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Žádné komentáře »

No comments yet.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.