OBEC JEZDOVICE

Internetové stránky obce

Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 2. 9. 2020

Příloha: dokument.pdf I dokument 2.pdf I Vyvěšení: 2.9.2020 I Sejmutí: 24.11.2020
Původce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Žádné komentáře »

No comments yet.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.