OBEC JEZDOVICE

Internetové stránky obce

Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 7. 3. 2011

Příloha: dokument 1.pdf I dokument 2.pdf I dokument 3.pdf I Vyvěšení: 7.3.2011 I Sejmutí: 14.4.2011
Původce: Český statistický úřad

Žádné komentáře »

No comments yet.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.