OBEC JEZDOVICE

Internetové stránky obce

Schválená změna PRVKUK

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 4. 5. 2011

Stanovisko k žádosti o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina:  Na základě předloženého materiálu Zastupitelstvo kraje Vysočina dne 22. 3. 2011 usnesením č. 0150/02/2011/ZK schválilo doporučené změny PRVKUK. Sdělujeme vám, že vaše žádost o změnu PRVKUK, která spočívala ve změně technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod obce Jezdovice, byla výše uvedeným usnesením zastupitelstva kraje schválena. PRVKUK je zveřejněn na internetových stránkách Krajského úřadu kraje Vysočina v dokumentech odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství a v koncepčních materiálech kraje.

Žádné komentáře »

No comments yet.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.