OBEC JEZDOVICE

Internetové stránky obce

Volby do Evropského parlamentu 2019

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 25. 3. 2019

Příloha: – Datum konání voleb.pdf
– Informace o počtu a sídle volebních okrsků.pdf
– Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise.pdf
Vyvěšení: 25.3.2019 I Sejmutí: 26.5.2019
Původce: Obec Jezdovice

Dražební vyhláška

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 21. 3. 2019

Příloha: dokument.pdf I Vyvěšení: 21.3.2019 I Sejmutí: 30.5.2019
Původce: Finanční úřad pro Kraj Vysočina

Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 21. 3. 2019

Příloha: dokument I dokument 1 I dokument 2.pdf I Vyvěšení: 21.3.2019 I Sejmutí: 24.11.2020
Původce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Pozvánka zastupitelstva na 20.3.2019

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 13. 3. 2019

Příloha: dokument.pdf I Vyvěšení: 13.3.2019 I Sejmutí: 21.3.2019
Původce: Obec Jezdovice

Zápis dětí do 1. tříd

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 13. 3. 2019

Příloha: dokument.pdf I Vyvěšení: 13.3.2019 I Sejmutí: 17.4.2019
Původce: Základní škola Třešť

Rozhodnutí o zrušení konání dražby

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 21. 1. 2019

Příloha: dokument.pdf I Vyvěšení: 21.1.2019 I Sejmutí: 28.2.2019
Původce: Finanční úřad pro Kraj Vysočina

Pozvánka zastupitelstva na 16.1.2019

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 9. 1. 2019

Příloha: dokument.pdf I Vyvěšení: 9.1.2019 I Sejmutí: 17.1.2019
Původce: Obec Jezdovice

Rozpočtová opatření č.15

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 9. 1. 2019

Příloha: dokument.pdf I Vyvěšení: 9.1.2019 I Sejmutí:
Původce: Obec Jezdovice

Poplatky na rok 2019

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 20. 12. 2018

Poplatky stanovené na rok 2019

Nový účet 115-5889860277/0100 (Komerční banka)

1) Poplatek ze psů na rok 2019

Poplatek činí 200,- Kč za psa/rok a za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,- Kč/rok. Splatnost poplatku je stanovena do 31. března 2019.

Úhrada poplatku
Poplatky je možno uhradit od 1.1.2019 v pracovní době na Obecním úřadě nebo bezhotovostně:

Účet: nový účet 115-5889860277/0100 (Komerční banka)
Variabilní symbol: na místo napište popisné číslo domu
Konstantní symbol: 1341
Zpráva pro příjemce: poplatek za psa, příjmení a jméno majitele psa
(Např.: poplatek za psa, Štefl Josef)

2) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (popelnice)

Tento poplatek činí 500,- Kč na osobu a v té samé výši i pro domy k rekreaci (neobydlené domy), děti do 15 let ZDARMA. Splatnost poplatku je stanovena do 31. března 2019. Obyvatelé rekreačních objektů uhradí poplatek nejpozději do konce Června 2019.

Úhrada poplatku
Poplatky je možno uhradit od 1.1.2019 v pracovní době na Obecním úřadě nebo bezhotovostně:

Účet: nový účet 115-5889860277/0100 (Komerční banka)
Variabilní symbol: na místo napište popisné číslo domu
Konstantní symbol: 1340
Zpráva pro příjemce: odpad, příjmení a jména všech osob, za které jsou poplatky placeny
(Např.: odpad, Novák Josef st., Josef ml., Jarmila)

3) Poplatek za internet na rok 2019

Poplatek činí 3000,- Kč za rok. Splatnost poplatku je stanovena do 31. března 2019.

Úhrada poplatku
Poplatky je možno uhradit od 1.1.2019 v pracovní době na Obecním úřadě nebo bezhotovostně:

Účet: nový účet 115-5889860277/0100 (Komerční banka)
Variabilní symbol: na místo napište popisné číslo domu
Konstantní symbol: 2111
Zpráva pro příjemce: poplatek za internet, příjmení a jméno
(Např.: poplatek za internet, Novák Josef)

Schválený rozpočet na rok 2019

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 19. 12. 2018

Příloha: dokument.pdf I Vyvěšení: 19.12.2018 I Sejmutí:
Původce: Obec Jezdovice

« Předchozí stránkaDalší stránka »