OBEC JEZDOVICE

Internetové stránky obce

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Jezdovice dne 17.05.2023

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 10. 5. 2023

Obec Jezdovice zveřejňuje informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jezdovice dne 17.05.2023 od 18.00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Jezdovicích.

Vyvěšení: 10.05.2023   Sejmutí:
Původce: Obec Jezdovice

https://jezdovice.cz/wp-content/uploads/10.5.2023-pozvanka-na-schuzi-17.5.2023.pdf

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Jezdovice č. 3/2023 ze dne 19.04.2023

admin , článek vydán: 26. 4. 2023

V příloze je zveřejněn Zápis z jednání zastupitelstva obce Jezdovice č. 3/2023 ze dne 19.04.2023.

Vyvěšení: 26.04.2023   Sejmutí:
Původce: Obec Jezdovice

https://jezdovice.cz/wp-content/uploads/Zapis-c.-3-19.-4.-2023.pdf

Závěrečný účet Obce Jezdovice za rok 2022

admin , článek vydán: 24. 4. 2023

Obec Jezdovice zveřejňuje v přiloženém souboru schválený závěrečný účet obce za rok 2022 a Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2022.

Vyvěšení: 24.04.2023   Sejmutí:
Původce: Obec Jezdovice

https://jezdovice.cz/wp-content/uploads/Zaverecny-ucet-obce-2022-schvaleno-19.4.2023-1.pdf

https://jezdovice.cz/wp-content/uploads/Zprava-o-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2022-s-DP-obec-Jezdovice-1.pdf

Finanční úřad pro Kraj Vysočina – veřejná vyhláška daň z nemovitých věcí

admin , článek vydán: 20. 4. 2023

Ode dne 26.04.2023 do dne 26.05.2023
je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Kraj Vysočina
ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin zpřístupněn k nahlédnutí
hromadný předpisný seznam čj. 670552/23/2900-11420-709759,
hromadný předpisný seznam čj. 670553/23/2900-11420-709759,
jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2023

Vyvěšení: 20.04.2023   Sejmutí:
Původce: FÚ pro Kraj Vysočina

https://jezdovice.cz/wp-content/uploads/priloha_1177997615_0_00709759_dne_0515_2300671023.pdf

Finanční úřad pro Kraj Vysočina – veřejná vyhláška daň z nemovitých věcí na rok 2023

admin , článek vydán: 12. 4. 2023

Ode dne 13.04.2023 do dne 15.05.2023
je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Kraj Vysočina

v úředních hodinách ( případné změny úředních hodin jsou zvěřejněny
na internetových stránkách Finanční správy České republiky
http://www.financnisprava.cz)

ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin

zpřístupněn k nahlédnutí
hromadný předpisný seznam čj. 611555/23/2900-11420-709759,
jímž se uvedeným daňovým subjektům přihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2023.

Vyvěšení: 12.04.2023   Sejmutí:
Původce: FÚ pro Kraj vysočina

https://jezdovice.cz/wp-content/uploads/priloha_1173930126_0_00709759_dne_0515_2300611636.pdf

Návrh závěrečného účtu obce Jezdovice za rok 2022, zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2022.

admin , článek vydán: 31. 3. 2023

Obec Jezdovice zveřejňuje návrh závěrečného účtu obce Jezdovice za rok 2022, zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2022 včetně všech povinných příloh.

Vyvěšení: 31.03.2023   Sejmutí:
Původce: Obec Jezdovice

https://jezdovice.cz/wp-content/uploads/2022_Zaverecny-ucet-obce-Navrh-1.pdf

https://jezdovice.cz/wp-content/uploads/vykaz-zisku-a-ztrat.pdf

https://jezdovice.cz/wp-content/uploads/Rozvaha.pdf

https://jezdovice.cz/wp-content/uploads/fin.pdf

https://jezdovice.cz/wp-content/uploads/fin-2.pdf

https://jezdovice.cz/wp-content/uploads/Zprava-o-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2022-s-DP-obec-Jezdovice.pdf

RO/2023/001 Rozpočtové opatření č. 1

admin , článek vydán: 29. 3. 2023

Obec Jezdovice zveřejňuje RO/2023/001 Rozpočtové opatření č. 1.

Vyvěšení: 29.03.2023   Sejmutí:
Původce: Obec Jezdovice

https://jezdovice.cz/wp-content/uploads/Rozpoctove-opatreni-1.pdf

Obecně závazná vyhláška obce Jezdovice č. 2 /2023, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě.

admin , článek vydán: 20. 3. 2023

Zastupitelstvo obce Jezdovice se na svém zasedání dne 8.3.2023 usnesením č. 2/56 schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Jezdovice č. 2 /2023, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě.

Vyvěšení: 20.03.2023   Sejmutí:
Původce: Obec Jezdovice

https://jezdovice.cz/wp-content/uploads/Vyhlaska-uhrada-vodneho-a-stocneho.pdf

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Jezdovice dne 8.2.2023

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 1. 2. 2023

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Jezdovice dne 8.2.2023

 

Příloha:  https://jezdovice.cz/wp-content/uploads/1.2.2023-pozvanka-na-schuzi-8.2.-2023.pdfVyvěšení: 01.02.2023 I Sejmutí:
Původce: Obec Jezdovice

Zveřejnění záměru nájmu části pozemků

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 1. 2. 2023

Obec Jezdovice zveřejňuje záměr nájmu části pozemku p.č. 1075/3 – 170 m2 a 1104/12 – 184 m2.

 

Příloha: dokument.pdf I Vyvěšení: 01.02.2023 I Sejmutí:
Původce: Obec Jezdovice

« Předchozí stránkaDalší stránka »