OBEC JEZDOVICE

Internetové stránky obce

Pozvánka zastupitelstva na 4.10.2017

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 27. 9. 2017

Příloha: dokument.pdf I Vyvěšení: 27.9.2017 I Sejmutí: 5.10.2017
Původce: Obec Jezdovice

Přerušení dodávky elektrické energie E.ON

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 25. 9. 2017

Příloha: dokument.pdf I dokument2.pdf I Vyvěšení: 25.9.2017 I Sejmutí: 11.10.2017
Původce: E.ON Distribuce, a.s.

Veřejná vyhláška

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 20. 9. 2017

Příloha: dokument.pdf I Vyvěšení: 20.9.2017 I Sejmutí: 22.10.2017
Původce: Ministerstvo zemědělství

Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 7. 9. 2017

Příloha: dokument.pdf I dokument 2.pdf I Vyvěšení: 7.9.2017 I Sejmutí: 24.11.2017
Původce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Veřejná vyhláška

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 7. 9. 2017

Příloha: dokument.pdf I dokument2.pdf I Vyvěšení: 7.9.2017 I Sejmutí: 23.9.2017
Původce: Magistrát města Jihlavy

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 16. 8. 2017

Příloha: dokument.pdf I Vyvěšení: 16.8.2017 I Sejmutí: 22.10.2017
Původce: Obec Jezdovice

Pozvánka zastupitelstva na 26.7.2017

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 19. 7. 2017

Příloha: dokument.pdf I Vyvěšení: 19.7.2017 I Sejmutí: 27.7.2017
Původce: Obec Jezdovice

Veřejná zakázka Vodovod, splašková kanalizace a ČOV Jezdovice

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 10. 7. 2017

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Vodovod, splašková kanalizace a ČOV Jezdovice zadávané zadavatelem Obec Jezdovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Odkaz zde:

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-jezdovice_5250/vodovod-splaskova-kanalizace-a-cov-jezdovice_19010/

https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form102/Display/30341

Pozvánka zastupitelstva na 5.7.2017

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 28. 6. 2017

Příloha: dokument.pdf I Vyvěšení: 28.6.2017 I Sejmutí: 6.7.2017
Původce: Obec Jezdovice

Dražební vyhláška – dražba nemovité věci

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 11. 6. 2017

Příloha: dokument.pdf I Vyvěšení: 11.6.2017 I Sejmutí: 15.7.2017
Původce: Finanční úřad pro Kraj Vysočina

Další stránka »