OBEC JEZDOVICE

Internetové stránky obce

Odstranění a ořez dřevin – E.ON

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 17. 10. 2019

Příloha: dokument.pdf I Vyvěšení: 17.10.2019 I Sejmutí: 
Původce: Obec Jezdovice

Splašková kanalizace a ČOV Třešť – Salavice

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 17. 10. 2019

Příloha: dokument.pdf I Vyvěšení: 17.10.2019 I Sejmutí: 2.11.2019
Původce: Magistrát města Jihlavy

Pozvánka zastupitelstva na 9.10.2019

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 2. 10. 2019

Příloha: dokument.pdf I Vyvěšení: 2.10.2019 I Sejmutí: 10.10.2019
Původce: Obec Jezdovice

Veřejná vyhláška – cyklostezka

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 2. 10. 2019

Příloha: dokument.pdf I Vyvěšení: 2.10.2019 I Sejmutí: 18.10.2019
Původce: Magistrát města Jihlavy

Prodej pozemku

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 4. 9. 2019

Příloha: dokument.pdf I Vyvěšení: 4.9.2019 I Sejmutí: 20.9.2019
Původce: Obec Jezdovice

Vodovod a kanalizace – pozvánka do kulturního domu

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 21. 8. 2019

28.8.2019 se od 18:30 hodin uskuteční veřejná schůze v kulturním domě za účasti zástupců stavební firmy VHST Pelhřimov, na které budou občané Jezdovic seznámeni s aktuálním průběhem prací a harmonogramem výstavby veřejného vodovodu a kanalizace a opravy veřejných komunikací.

Pozvánka zastupitelstva na 28.8.2019

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 21. 8. 2019

Příloha: dokument.pdf I Vyvěšení: 21.8.2019 I Sejmutí: 29.8.2019
Původce: Obec Jezdovice

Veřejná vyhláška – cyklostezka

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 16. 8. 2019

Příloha: dokument.pdf I Vyvěšení: 16.8.2019 I Sejmutí: 1.9.2019
Původce: Magistrát města Jihlavy

Jezdovice – splašková kanalizace a ČOV – změna č. 1

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 13. 8. 2019

Příloha: dokument.pdf I Vyvěšení: 13.8.2019 I Sejmutí: 30.8.2019
Původce: Městský úřad Třešť

Veřejná vyhláška

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 9. 8. 2019

Příloha: dokument.pdf I Vyvěšení: 9.8.2019 I Sejmutí: 25.9.2019
Původce: Krajský úřad Kraje Vysočina

Další stránka »