OBEC JEZDOVICE

Internetové stránky obce

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 16. 8. 2017

Příloha: dokument.pdf I Vyvěšení: 16.8.2017 I Sejmutí: 22.10.2017
Původce: Obec Jezdovice

Pozvánka zastupitelstva na 26.7.2017

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 19. 7. 2017

Příloha: dokument.pdf I Vyvěšení: 19.7.2017 I Sejmutí: 27.7.2017
Původce: Obec Jezdovice

Veřejná zakázka Vodovod, splašková kanalizace a ČOV Jezdovice

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 10. 7. 2017

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Vodovod, splašková kanalizace a ČOV Jezdovice zadávané zadavatelem Obec Jezdovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Odkaz zde:

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-jezdovice_5250/vodovod-splaskova-kanalizace-a-cov-jezdovice_19010/

https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form102/Display/30341

Pozvánka zastupitelstva na 5.7.2017

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 28. 6. 2017

Příloha: dokument.pdf I Vyvěšení: 28.6.2017 I Sejmutí: 6.7.2017
Původce: Obec Jezdovice

Dražební vyhláška – dražba nemovité věci

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 11. 6. 2017

Příloha: dokument.pdf I Vyvěšení: 11.6.2017 I Sejmutí: 15.7.2017
Původce: Finanční úřad pro Kraj Vysočina

Oznámení Mikroregion Třešťsko

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 24. 5. 2017

Příloha: dokument.pdf I Vyvěšení: 24.5.2017 I Sejmutí: 24.6.2017
Původce: MAS Třešťsko

Výzva MAS

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 10. 5. 2017

Příloha: dokument.pdf I Vyvěšení: 10.5.2017 I Sejmutí: 30.8.2017
Původce: MAS Třešťsko

Pozvánka zastupitelstva na 10.5.2017

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 3. 5. 2017

Příloha: dokument.pdf I Vyvěšení: 3.5.2017 I Sejmutí: 11.5.2017
Původce: Obec Jezdovice

Veřejná vyhláška

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 26. 4. 2017

Příloha: dokument.pdf I Vyvěšení: 26.4.2017 I Sejmutí: 30.5.2017
Původce: Finanční úřad pro Kraj Vysočina

Oznámení o výběrovém řízení

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 19. 4. 2017

Příloha: dokument.pdf I Vyvěšení: 19.4.2017 I Sejmutí: 20.5.2017
Původce: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Další stránka »