OBEC JEZDOVICE

Internetové stránky obce

Zápis č. 6/2023 z jednání Zastupitelstva obce Jezdovice ze dne 8.11.2023

admin , článek vydán: 14. 11. 2023

Obec Jezdovice zveřejňuje Zápis z č. 6 z jednání Zastupitelstva obce Jezdovice ze dne 8.11.2023.

Vyvěšení: 14.11.2023   Sejmutí:
Původce: Obec Jezdovice

https://jezdovice.cz/wp-content/uploads/Zapis-c.-6-8.-11.-2023.pdf

Obecně závazná vyhláška obce Jezdovice č. 3/2023 o místním poplatku ze psů

admin , článek vydán: 10. 11. 2023

Zastupitelstvo obce Jezdovice se na svém zasedání dne 08.11.2023 usneslo usnesením č. 06/99 vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku obce Jezdovice č. 3/2023 o místním poplatku ze psů.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2024. viz příloha

Vyvěšení: 10.11.2023   Sejmutí:
Původce: Obec Jezdovice

https://jezdovice.cz/wp-content/uploads/Vyhlaskapsi.pdf

 

Obecně závazná vyhláška obce JEZDOVICE č. 2/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

admin , článek vydán: 10. 11. 2023

Zastupitelstvo obce Jezdovice se na svém zasedání dne 08.11.2023 usneslo  usnesením č. 6/98 vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku obce JEZDOVICE č. 2/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2024 viz příloha

Vyvěšení: 10.11.2023   Sejmutí:
Původce: Obec Jezdovice

https://jezdovice.cz/wp-content/uploads/Vyhlaskaodpady.pdf

 

 

 

Zveřejnění návrhu rozpočtu obce Jezdovice na rok 2024

admin , článek vydán: 8. 11. 2023

Obec Jezdovice zveřejňuje návrh rozpočtu obce na rok 2024.

Vyvěšení: 08.11.2023   Sejmutí:
Původce: Obec Jezdovice

https://jezdovice.cz/wp-content/uploads/navrh-rozpoctu-na-rok-2024.xls

 

 

Zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu obce Jezdovice na rok 2025-2029

admin , článek vydán: 8. 11. 2023

Obec Jezdovice zveřejňuje návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2025-2029.

Vyvěšení: 08.11.2023   Sejmutí:
Původce: Obec Jezdovice

https://jezdovice.cz/wp-content/uploads/8.11.2023-navrh-strednedobeho-vyhledu-rozpoctu-2025-2029.xls

 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Vyhlášení EA v k.ú. Jezdovice (1. kolo)

admin , článek vydán: 19. 9. 2023

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje přiloženou Aukční vyhlášku (Aukce č. 93053-A34064, k. ú. Jezdovice) a sdělení o vyhlášení elektronické aukce na prodej majetku státu v k. ú. Jezdovice.

Vyvěšení: 19.09.2023   Sejmutí:
Původce: ÚZSVM

https://jezdovice.cz/wp-content/uploads/priloha_1243681929_0_CJ-UZSVM_BJI_5348_2023-BJIM1.pdf

Rozpočtové opatření č. 3

admin , článek vydán: 30. 8. 2023

Obec Jezdovice zveřejňuje Rozpočtové opatření č. 3.

Vyvěšení: 30.08.2023   Sejmutí:
Původce: Obec Jezdovice

https://jezdovice.cz/wp-content/uploads/Rozpoctove-opatreni-3-1.pdf

Zápis č. 5/2023 z jednání Zastupitelstva Obce Jezdovice ze dne 16.08.2023

admin , článek vydán: 22. 8. 2023

Obec Jezdovice zveřejňuje zápis č. 5/2023 z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného dne 16. 8. 2023.

Vyvěšení: 22.08.2023   Sejmutí:
Původce: Obec Jezdovice

https://jezdovice.cz/wp-content/uploads/Zapis-c.-5-16.-8.-2023.pdf

 

Zveřejnění záměru obce o směnu obecních pozemků p.č. 1075/4 a 1075/6 v k. ú. Obce Jezdovice za pozemek MUDr. Salaše p.č. 1071/1 v k. ú. Obce Jezdovice z důvodu plánovaného vybudování obecního rybníku.

admin , článek vydán: 20. 8. 2023

Obec Jezdovice zveřejňuje na základě projednání zastupitelstva obce Jezdovice usnesení č. 5/87 ze dne 16. 8. 2023 týkající se záměru obce o směnu obecních pozemků p.č. 1075/4 a 1075/6 v k. ú. Obce Jezdovice za pozemek MUDr. Salaše p.č. 1071/1 v k. ú. Obce Jezdovice z důvodu plánovaného vybudování obecního rybníku.

Vyvěšení: 20.08.2023   Sejmutí:
Původce: Obec Jezdovice

https://jezdovice.cz/wp-content/uploads/20.8.2023-zverejneni-zameru-o-smenu-pozemku.pdf

 

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Jezdovice dne 16.08.2023

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 19. 7. 2023

Obec Jezdovice zveřejňuje informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jezdovice dne 16.08.2023 od 18.00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Jezdovicích.

Vyvěšení: 19.07.2023   Sejmutí

https://jezdovice.cz/wp-content/uploads/19.7.2023-pozvanka-na-schuzi-16.8.2023.pdf

Další stránka »