OBEC JEZDOVICE

Internetové stránky obce

Smlouva o dílo – zhotovení díla stavby „Cyklotrasa č. 16 – oprava povrchu v k.ú. Jezdovice

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 26. 5. 2023

Obec Jezdovice zveřejňuje Smlouvu o dílo – zhotovení díla stavby „Cyklotrasa č. 16 – oprava povrchu v k.ú. Jezdovice uzavřenou se zhotovitelem START Zelený s.r.o.

Vyvěšení: 26.05. 2023   Sejmutí:
Původce: Obec Jezdovice

https://jezdovice.cz/wp-content/uploads/smlouva-Start-Zeleny.pdf