OBEC JEZDOVICE

Internetové stránky obce

Zveřejnění návrhu rozpočtu obce Jezdovice na rok 2024

admin , článek vydán: 8. 11. 2023

Obec Jezdovice zveřejňuje návrh rozpočtu obce na rok 2024.

Vyvěšení: 08.11.2023   Sejmutí:
Původce: Obec Jezdovice

https://jezdovice.cz/wp-content/uploads/navrh-rozpoctu-na-rok-2024.xls

 

 

Zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu obce Jezdovice na rok 2025-2029

admin , článek vydán: 8. 11. 2023

Obec Jezdovice zveřejňuje návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2025-2029.

Vyvěšení: 08.11.2023   Sejmutí:
Původce: Obec Jezdovice

https://jezdovice.cz/wp-content/uploads/8.11.2023-navrh-strednedobeho-vyhledu-rozpoctu-2025-2029.xls

 

Rozpočtové opatření č. 3

admin , článek vydán: 30. 8. 2023

Obec Jezdovice zveřejňuje Rozpočtové opatření č. 3.

Vyvěšení: 30.08.2023   Sejmutí:
Původce: Obec Jezdovice

https://jezdovice.cz/wp-content/uploads/Rozpoctove-opatreni-3-1.pdf

Rozpočtové opatření č. 2

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 19. 7. 2023

Obec Jezdovice zveřejňuje rozpočtové opatření č. 2

Vyvěšení: 19.07.2023   Sejmutí:
Původce: Obec Jezdovice

https://jezdovice.cz/wp-content/uploads/Rozpoctove-opatreni-c.-2.pdf

 

Závěrečný účet Obce Jezdovice za rok 2022

admin , článek vydán: 24. 4. 2023

Obec Jezdovice zveřejňuje v přiloženém souboru schválený závěrečný účet obce za rok 2022 a Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2022.

Vyvěšení: 24.04.2023   Sejmutí:
Původce: Obec Jezdovice

https://jezdovice.cz/wp-content/uploads/Zaverecny-ucet-obce-2022-schvaleno-19.4.2023-1.pdf

https://jezdovice.cz/wp-content/uploads/Zprava-o-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2022-s-DP-obec-Jezdovice-1.pdf

Návrh závěrečného účtu obce Jezdovice za rok 2022, zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2022.

admin , článek vydán: 31. 3. 2023

Obec Jezdovice zveřejňuje návrh závěrečného účtu obce Jezdovice za rok 2022, zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2022 včetně všech povinných příloh.

Vyvěšení: 31.03.2023   Sejmutí:
Původce: Obec Jezdovice

https://jezdovice.cz/wp-content/uploads/2022_Zaverecny-ucet-obce-Navrh-1.pdf

https://jezdovice.cz/wp-content/uploads/vykaz-zisku-a-ztrat.pdf

https://jezdovice.cz/wp-content/uploads/Rozvaha.pdf

https://jezdovice.cz/wp-content/uploads/fin.pdf

https://jezdovice.cz/wp-content/uploads/fin-2.pdf

https://jezdovice.cz/wp-content/uploads/Zprava-o-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2022-s-DP-obec-Jezdovice.pdf

RO/2023/001 Rozpočtové opatření č. 1

admin , článek vydán: 29. 3. 2023

Obec Jezdovice zveřejňuje RO/2023/001 Rozpočtové opatření č. 1.

Vyvěšení: 29.03.2023   Sejmutí:
Původce: Obec Jezdovice

https://jezdovice.cz/wp-content/uploads/Rozpoctove-opatreni-1.pdf

Rozpočtová opatření č.4/2022

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 26. 1. 2023

Příloha: https://jezdovice.cz/wp-content/uploads/Rozpoctove-opatreni-4-1.pdf Vyvěšení: 02.02.2023 I Sejmutí:
Původce: Obec Jezdovice

Střednědobý výhled rozpočtu 2024-2028

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 11. 1. 2023

Příloha:  https://jezdovice.cz/wp-content/uploads/Strednedoby-vyhled-rozpoctu-2024-2028-1.pdf

 Vyvěšení: 11.11.2023 I Sejmutí: 
Původce: Obec Jezdovice

Schválený rozpočet obce Jezdovice 2023

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 11. 1. 2023

Příloha: https://jezdovice.cz/wp-content/uploads/Rozpocet-na-rok-2023-1.pdf

Vyvěšení: 11.1.2023 I Sejmutí: 
Původce: Obec Jezdovice

Další stránka »