OBEC JEZDOVICE

Internetové stránky obce

Poplatky v obci Jezdovice na rok 2023

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 29. 3. 2023

V příloze pro informaci znovu zveřejňujeme Poplatky schválené v obci Jezdovice v roce 2023.

Vyvěšení: 29.03.2023   Sejmutí:
Původce: Obec Jezdovice

https://jezdovice.cz/wp-content/uploads/Poplatky-stanovene-na-rok-2023.pdf

 

Poplatky na rok 2023

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 4. 1. 2023

Poplatky stanovené na rok 2023

Účet: 115-5889860277/0100
(Komerční banka)

Úhrada poplatků

Poplatky je možno uhradit od 1.1.2023 v pracovní době (středa 18-19hod.) na Obecním úřadě nebo bezho­tovostně převodem.

1) Poplatek ze psů na rok 2023

Poplatek činí 200,- Kč za psa/rok a za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,- Kč/rok. Splatnost poplatku je stanovena do 31. března 2023. 

Úhrada poplatku

Účet: 115-5889860277/0100
Variabilní symbol: na místo na­pište popisné číslo domu
Konstantní symbol: 1341
Zpráva pro příjemce: poplatek za psa, příjmení a jméno majitele psa (Např.: poplatek za psa, Štefl Josef)

2) Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (popelnice)

Tento poplatek činí 600,- Kč na osobu a v té samé výši i pro domy k rekreaci (neobydlené domy), děti do 15 let ZDARMA. Splatnost poplatku je stanovena do 31. března 2023. Obyvatelé rekreačních objektů uhradí po­platek nejpozději do konce června 2023.

Úhrada poplatku

Účet: 115-5889860277/0100
Variabilní symbol: na místo na­pište popisné číslo domu
Konstantní symbol: 1340
Zpráva pro příjemce: odpad, příj­mení a jména všech osob, za které jsou poplatky placeny (Např.: odpad, Novák Josef st., Josef ml., Jarmila)

3) Poplatek za internet na rok 2023

Poplatek činí 3000,- Kč za rok. Splatnost poplatku je stanovena do 31. března 2023. 

Úhrada poplatku

Účet: 115-5889860277/0100
Variabilní symbol: na místo na­pište popisné číslo domu
Konstantní symbol: 2111
Zpráva pro příjemce: poplatek za internet, příjmení a jméno (Např.: poplatek za internet, Novák Josef)

4) Vodné a stočné 

Vodné činí za rok 2023:
38,- Kč s DPH/za m3 (platí pouze občané připojení na obecní vodovod)

Stočné činí za rok 2023:

  • 600,- Kč / osobu /rok (platí všichni občané obce s trvalým pobytem v obci Jezdovice)
  • 600,-Kč / nemovitost/ rok  (platí za nemovitost určenou k rekreaci, nebo neobydlené domy – hradí majitel nemovitosti)
  • děti do 15 let zdarma 

Splatnost poplatku je stanovena do 31. března 2023.
Obyvatelé rekreačních objektů uhradí poplatek nejpozději do konce června 2023.

Úhrada poplatku

Účet: 115-5889860277/0100
Variabilní symbol: na místo napište popisné číslo domu
Konstantní symbol: 2321
Zpráva pro příjemce: stočné, příjmení a jména všech osob, za které jsou poplatky placeny (Např.: stočné, Novák Josef st., Josef ml., Jarmila)

PRONÁJEM  SÁLU  A  KABIN

pronájem kabin – zájemci s trvalým bydlištěm v obci Jezdovice 

pronájem zdarma + 10,– Kč/kWh  (při odběru nad 1 kWh)

pronájem kabin – zájemci bez trvalého bydliště v obci Jezdovice

pronájem 800,– Kč + 10,– Kč/kWh  (při odběru nad 1 kWh)

pronájem sálu – zájemci s trvalým bydlištěm v obci Jezdovice

pronájem 500,– Kč vč. spotřeby energií

pronájem sálu – zájemci bez trvalého bydliště v obci Jezdovice

pronájem 2500,– Kč vč. spotřeby energií

(v případě pronájmu si palivo zajistí nájemce na vlastní náklady

Poplatky na rok 2022

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 29. 12. 2021

Poplatky stanovené na rok 2022

Účet: 115-5889860277/0100
(Komerční banka)

Úhrada poplatků

Poplatky je možno uhradit od 1.1.2022 v pracovní době (středa 18-19hod.) na Obecním úřadě nebo bezho­tovostně převodem.

1) Poplatek ze psů na rok 2022

Poplatek činí 200,- Kč za psa/rok a za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,- Kč/rok. Splatnost poplatku je stanovena do 31. března 2022. 

Úhrada poplatku

Účet: 115-5889860277/0100
Variabilní symbol: na místo na­pište popisné číslo domu
Konstantní symbol: 1341
Zpráva pro příjemce: poplatek za psa, příjmení a jméno majitele psa (Např.: poplatek za psa, Štefl Josef)

2) Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (popelnice)

Tento poplatek činí 550,- Kč na osobu a v té samé výši i pro domy k rekreaci (neobydlené domy), děti do 15 let ZDARMA. Splatnost poplatku je stanovena do 31. března 2022. Obyvatelé rekreačních objektů uhradí po­platek nejpozději do konce června 2022.

Úhrada poplatku

Účet: 115-5889860277/0100
Variabilní symbol: na místo na­pište popisné číslo domu
Konstantní symbol: 1340
Zpráva pro příjemce: odpad, příj­mení a jména všech osob, za které jsou poplatky placeny (Např.: odpad, Novák Josef st., Josef ml., Jarmila)

3) Poplatek za internet na rok 2022

Poplatek činí 3000,- Kč za rok. Splatnost poplatku je stanovena do 31. března 2022. 

Úhrada poplatku

Účet: 115-5889860277/0100
Variabilní symbol: na místo na­pište popisné číslo domu
Konstantní symbol: 2111
Zpráva pro příjemce: poplatek za internet, příjmení a jméno (Např.: poplatek za internet, Novák Josef)

4) Vodné a stočné 

Vodné činí za rok 2022:
38,- Kč s DPH/za m3 (platí pouze občané připojení na obecní vodovod)

Stočné činí za rok 2022:
350,- Kč / osobu / (platí všichni občané obce) a v té samé výši i pro domy k rekreaci (neobydlené domy),
(děti do 15 let zdarma).
V případě stočného je hrazeno pouze 7 měsíců roku 2021 od kolaudace. (50,- Kč /osoba / měsíc)
Splatnost poplatku je stanovena do 31. března 2022.
Obyvatelé rekreačních objektů uhradí poplatek nejpozději do konce června 2022.

Úhrada poplatku

Účet: 115-5889860277/0100
Variabilní symbol: na místo napište popisné číslo domu
Konstantní symbol: 2321
Zpráva pro příjemce: stočné, příjmení a jména všech osob, za které jsou poplatky placeny (Např.: stočné, Novák Josef st., Josef ml., Jarmila)

Poplatky na rok 2021

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 3. 1. 2021

Poplatky stanovené na rok 2021

Účet: 115-5889860277/0100
(Komerční banka)

1) Poplatek ze psů na rok 2021

Poplatek činí 200,- Kč za psa/rok a za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,- Kč/rok. Splatnost poplatku je stanovena do 31. března 2021. 

Úhrada poplatku

Poplatky je možno uhradit od 1.1.2021 v pracovní době (středa 18-19hod.) na Obecním úřadě nebo bezho­tovostně:

Účet: 115-5889860277/0100
Variabilní symbol: na místo na­pište popisné číslo domu
Konstantní symbol: 1341
Zpráva pro příjemce: poplatek za psa, příjmení a jméno majitele psa (Např.: poplatek za psa, Štefl Josef)

2) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, pře­pravy, třídění,
využívání a od­straňování komunálních odpa­dů (popelnice)

Tento poplatek činí 550,- Kč na osobu a v té samé výši i pro domy k rekreaci (neobydlené domy), děti do 15 let ZDARMA. Splatnost poplatku je stanovena do 31. března 2021. Obyvatelé rekreačních objektů uhradí po­platek nejpozději do konce června 2021.

Úhrada poplatku

Účet: 115-5889860277/0100
Variabilní symbol: na místo na­pište popisné číslo domu
Konstantní symbol: 1340
Zpráva pro příjemce: odpad, příj­mení a jména všech osob, za které jsou poplatky placeny (Např.: odpad, Novák Josef st., Josef ml., Jarmila)

3) Poplatek za internet na rok 2021

Poplatek činí 3000,- Kč za rok. Splatnost poplatku je stanovena do 31. března 2021. 

Úhrada poplatku

Účet: 115-5889860277/0100
Variabilní symbol: na místo na­pište popisné číslo domu
Konstantní symbol: 2111
Zpráva pro příjemce: poplatek za internet, příjmení a jméno (Např.: poplatek za internet, Novák Josef)

4) Vodné 

na rok 2021 – 38,– Kč/m3 s DPH

Poplatky na rok 2020

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 28. 12. 2019

Poplatky stanovené na rok 2020

Nový účet: 115-5889860277/0100
(Komerční banka)

1) Poplatek ze psů na rok 2020

Poplatek činí 200,- Kč za psa/rok a za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,- Kč/rok. Splatnost poplatku je stanovena do 31. března 2020. (splatnost prodloužena do konce června 2020)

Úhrada poplatku

Poplatky je možno uhradit od 1.1.2020 v pracovní době (středa 18-19hod.) na Obecním úřadě nebo bezho­tovostně:

Účet: 115-5889860277/0100
Variabilní symbol: na místo na­pište popisné číslo domu
Konstantní symbol: 1341
Zpráva pro příjemce: poplatek za psa, příjmení a jméno majitele psa (Např.: poplatek za psa, Štefl Josef)

 

2) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, pře­pravy, třídění,
využívání a od­straňování komunálních odpa­dů (popelnice)

Tento poplatek činí 550,- Kč na osobu a v té samé výši i pro domy k rekreaci (neobydlené domy), děti do 15 let ZDARMA. Splatnost poplatku je stanovena do 31. března 2020. (splatnost prodloužena do konce června 2020). Obyvatelé rekreačních objektů uhradí po­platek nejpozději do konce června 2020.

Úhrada poplatku

Účet: 115-5889860277/0100
Variabilní symbol: na místo na­pište popisné číslo domu
Konstantní symbol: 1340
Zpráva pro příjemce: odpad, příj­mení a jména všech osob, za které jsou poplatky placeny (Např.: odpad, Novák Josef st., Josef ml., Jarmila)

 

3) Poplatek za internet na rok 2020

Poplatek činí 3000,- Kč za rok. Splatnost poplatku je stanovena do 31. března 2020. (splatnost prodloužena do konce června 2020)

Úhrada poplatku

Účet: 115-5889860277/0100
Variabilní symbol: na místo na­pište popisné číslo domu
Konstantní symbol: 2111
Zpráva pro příjemce: poplatek za internet, příjmení a jméno (Např.: poplatek za internet, Novák Josef)

Poplatky na rok 2019

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 20. 12. 2018

Poplatky stanovené na rok 2019

Nový účet 115-5889860277/0100 (Komerční banka)

1) Poplatek ze psů na rok 2019

Poplatek činí 200,- Kč za psa/rok a za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,- Kč/rok. Splatnost poplatku je stanovena do 31. března 2019.

Úhrada poplatku
Poplatky je možno uhradit od 1.1.2019 v pracovní době na Obecním úřadě nebo bezhotovostně:

Účet: nový účet 115-5889860277/0100 (Komerční banka)
Variabilní symbol: na místo napište popisné číslo domu
Konstantní symbol: 1341
Zpráva pro příjemce: poplatek za psa, příjmení a jméno majitele psa
(Např.: poplatek za psa, Štefl Josef)

2) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (popelnice)

Tento poplatek činí 500,- Kč na osobu a v té samé výši i pro domy k rekreaci (neobydlené domy), děti do 15 let ZDARMA. Splatnost poplatku je stanovena do 31. března 2019. Obyvatelé rekreačních objektů uhradí poplatek nejpozději do konce Června 2019.

Úhrada poplatku
Poplatky je možno uhradit od 1.1.2019 v pracovní době na Obecním úřadě nebo bezhotovostně:

Účet: nový účet 115-5889860277/0100 (Komerční banka)
Variabilní symbol: na místo napište popisné číslo domu
Konstantní symbol: 1340
Zpráva pro příjemce: odpad, příjmení a jména všech osob, za které jsou poplatky placeny
(Např.: odpad, Novák Josef st., Josef ml., Jarmila)

3) Poplatek za internet na rok 2019

Poplatek činí 3000,- Kč za rok. Splatnost poplatku je stanovena do 31. března 2019.

Úhrada poplatku
Poplatky je možno uhradit od 1.1.2019 v pracovní době na Obecním úřadě nebo bezhotovostně:

Účet: nový účet 115-5889860277/0100 (Komerční banka)
Variabilní symbol: na místo napište popisné číslo domu
Konstantní symbol: 2111
Zpráva pro příjemce: poplatek za internet, příjmení a jméno
(Např.: poplatek za internet, Novák Josef)

Poplatky stanovené na rok 2018

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 23. 12. 2017

Poplatky stanovené na rok 2018

1) Poplatek ze psů na rok 2018

Poplatek činí 200,- Kč za psa/rok a za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,- Kč/rok. Splatnost poplatku je stanovena do 31. března 2018.

Úhrada poplatku
Poplatky je možno uhradit od 1.1.2018 v pracovní době na Obecním úřadě nebo bezhotovostně:

Účet: 1200429754/0600
Variabilní symbol: na místo napište popisné číslo domu
Konstantní symbol: 1341
Zpráva pro příjemce: poplatek za psa, příjmení a jméno majitele psa
(Např.: poplatek za psa, Štefl Josef)

2) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (popelnice)

Tento poplatek činí 500,- Kč na osobu a v té samé výši i pro domy k rekreaci (neobydlené domy), děti do 15 let ZDARMA. Splatnost poplatku je stanovena do 31. března 2018. Obyvatelé rekreačních objektů uhradí poplatek nejpozději do konce Června 2018.

Úhrada poplatku
Poplatky je možno uhradit od 1.1.2018 v pracovní době na Obecním úřadě nebo bezhotovostně:

Účet: 1200429754/0600
Variabilní symbol: na místo napište popisné číslo domu
Konstantní symbol: 1340
Zpráva pro příjemce: odpad, příjmení a jména všech osob, za které jsou poplatky placeny
(Např.: odpad, Novák Josef st., Josef ml., Jarmila)

3) Poplatek za internet na rok 2018

Poplatek činí 3000,- Kč za rok. Splatnost poplatku je stanovena do 31. března 2018.

Úhrada poplatku
Poplatky je možno uhradit od 1.1.2018 v pracovní době na Obecním úřadě nebo bezhotovostně:

Účet: 1200429754/0600
Variabilní symbol: na místo napište popisné číslo domu
Konstantní symbol: 2111
Zpráva pro příjemce: poplatek za internet, příjmení a jméno
(Např.: poplatek za internet, Novák Josef)

Poplatky na rok 2012

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 24. 1. 2012

geld.jpgObecní úřad Jezdovice oznamuje, že pro rok 2012 jsou pro občany stanoveny následující poplatky:

1.Poplatek za psa ve výši 200,-Kč za psa. Za každého dalšího 300,-Kč.
2.
Poplatek za odpady ve výši 450,-Kč za osobu. Děti do 15 let poplatky hradit nebudou. Obyvatelé rekreačních objektů budou platit 450,-Kč za objekt.
3.
Poplatek za internet ve výši 3000,-Kč za rok.

Poplatky musí být uhrazeny na obecním úřadu nejpozději do 31.3.2012. Obyvatelé rekreačních objektů uhradí poplatky nejpozději do konce Června 2012.

Poplatky za rok 2010

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 21. 1. 2010

geld.jpgObecní úřad Jezdovice oznamuje, že pro rok 2010 jsou pro občany stanoveny následující poplatky:

1.Poplatek za psy ve výši 120,-Kč za psa.
2.
Poplatek za odpady ve výši 350,-Kč za osobu. Děti do 15 let poplatky hradit nebudou. Obyvatelé rekreačních objektů budou platit 350,-Kč za objekt.
3.
Poplatek za internet ve výši 3000,-Kč za rok.

Poplatky musí být uhrazeny na obecním úřadu nejpozději do 31.3.2010. Obyvatelé rekreačních objektů uhradí poplatky nejpozději do konce Června 2010.

Poplatky za rok 2009

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 14. 1. 2009

geld.jpgObecní úřad Jezdovice oznamuje, že pro rok 2009 jsou pro občany stanoveny následující poplatky:

1.Poplatek za psy ve výši 120,-Kč za psa.
2.
Poplatek za odpady ve výši 350,-Kč za osobu. Děti do 15 let poplatky hradit nebudou. Obyvatelé rekreačních objektů budou platit 350,-Kč za objekt.
3.
Poplatek za internet ve výši 3000,-Kč za rok.

Poplatky musí být uhrazeny na obecním úřadu nejpozději do 31.3.2009. Obyvatelé rekreačních objektů uhradí poplatky nejpozději do konce Června 2009.