OBEC JEZDOVICE

Internetové stránky obce

Veřejná vyhláška – Kanalizace

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 2. 11. 2016

Příloha: dokument.pdf I Vyvěšení: 2.11.2016 I Sejmutí: 18.11.2016
Původce: Magistrát města Jihlavy

Oznámení o zahájení stavebního a vodoprávního řízení kanalizace

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 20. 9. 2016

Příloha: dokument.pdf I Vyvěšení: 20.9.2016 I Sejmutí: 7.10.2016
Původce: Magistrát města Jihlavy

Veřejná vyhláška – kanalizace Jezdovice

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 4. 5. 2016

Příloha: dokument.pdf I Vyvěšení: 4.5.2016 I Sejmutí: 20.5.2016
Původce: Městský úřad Třešť

Veřejná vyhláška kanalizace Jezdovice

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 16. 3. 2016

Příloha: dokument.pdf I Vyvěšení: 16.3.2016 I Sejmutí: 16.4.2016
Původce: Městský úřad Třešť

Pozvánka na 9.2.2011 – kanalizace

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 4. 2. 2011

Příloha: dokument.pdf I Vyvěšení: 4.2.2011 I Sejmutí: 9.2.2011
Původce: Obec Jezdovice

Kanalizace v obci

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 21. 12. 2010

Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace v obci, kterou zastupitelstvo schválilo na svém zasedání dne 1.12.2010 začíná první fází. Jde o změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina (PRVKUK), který je zveřejněn na http://prvk.kr-vysocina.cz/prvk . V tomto PRVKUK je plánovaná výstavba kanalizace obce tak, že odpadní vody z obce Jezdovice budou čerpány na ČOV Kostelec. Obecní úřad v Jezdovicích si nechal vypracovat technicko-ekonomické porovnání (zejména investičních a provozních nákladů) 2 variant likvidace odpadních vod – čerpání na ČOV Kostelec a vlastní obecní ČOV přímo v obci. Dle předběžných propočtů (přiložených v příloze) vyjde vybudování vlastní ČOV v obci levněji, proto bude obecní úřad žádat o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina (PRVKUK), na vybudování vlastní ČOV v obci. Žádost o změnu PRVKUK bude podána v lednu 2011 a bude projednána na zastupitelstvu kraje Vysočina na jaře 2011.

Přílohy: PRVKUK Jezdovice, NákladyZákres

« Předchozí stránka