OBEC JEZDOVICE

Internetové stránky obce

Jezdovice – splašková kanalizace a ČOV – změna č. 1

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 13. 8. 2019

Příloha: dokument.pdf I Vyvěšení: 13.8.2019 I Sejmutí: 30.8.2019
Původce: Městský úřad Třešť

Žádné komentáře »

No comments yet.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.