OBEC JEZDOVICE

Internetové stránky obce

Radonový program 2010 až 2019

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 11. 2. 2011

Kraj Vysočina ve smyslu Radonového programu ČR 2010–2019 Akční plán opětovně i v tomto roce vyzývá obce ke spolupráci na realizaci pro občany bezplatného monitoringu radonu spočívajícího ve zjištění zájmu občanů a vytvoření jmenovitého seznamu zájemců s tím, že objednání a distribuci detektorů by zabezpečil kraj korespondenčním či jiným vhodným způsobem. Pokud máte zájem nechat si proměřit množství radonu ve vašem domě, např. v novostavbě, nebo po výměně oken, nebo jestli u Vás měření nikdy neprobíhalo, nahlašte se na obecním úřadě v Jezdovicích. Leták Radon

Žádné komentáře »

No comments yet.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.