OBEC JEZDOVICE

Internetové stránky obce

Poplatky na rok 2023

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 4. 1. 2023

Poplatky stanovené na rok 2023

Účet: 115-5889860277/0100
(Komerční banka)

Úhrada poplatků

Poplatky je možno uhradit od 1.1.2023 v pracovní době (středa 18-19hod.) na Obecním úřadě nebo bezho­tovostně převodem.

1) Poplatek ze psů na rok 2023

Poplatek činí 200,- Kč za psa/rok a za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,- Kč/rok. Splatnost poplatku je stanovena do 31. března 2023. 

Úhrada poplatku

Účet: 115-5889860277/0100
Variabilní symbol: na místo na­pište popisné číslo domu
Konstantní symbol: 1341
Zpráva pro příjemce: poplatek za psa, příjmení a jméno majitele psa (Např.: poplatek za psa, Štefl Josef)

2) Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (popelnice)

Tento poplatek činí 600,- Kč na osobu a v té samé výši i pro domy k rekreaci (neobydlené domy), děti do 15 let ZDARMA. Splatnost poplatku je stanovena do 31. března 2023. Obyvatelé rekreačních objektů uhradí po­platek nejpozději do konce června 2023.

Úhrada poplatku

Účet: 115-5889860277/0100
Variabilní symbol: na místo na­pište popisné číslo domu
Konstantní symbol: 1340
Zpráva pro příjemce: odpad, příj­mení a jména všech osob, za které jsou poplatky placeny (Např.: odpad, Novák Josef st., Josef ml., Jarmila)

3) Poplatek za internet na rok 2023

Poplatek činí 3000,- Kč za rok. Splatnost poplatku je stanovena do 31. března 2023. 

Úhrada poplatku

Účet: 115-5889860277/0100
Variabilní symbol: na místo na­pište popisné číslo domu
Konstantní symbol: 2111
Zpráva pro příjemce: poplatek za internet, příjmení a jméno (Např.: poplatek za internet, Novák Josef)

4) Vodné a stočné 

Vodné činí za rok 2023:
38,- Kč s DPH/za m3 (platí pouze občané připojení na obecní vodovod)

Stočné činí za rok 2023:

  • 600,- Kč / osobu /rok (platí všichni občané obce s trvalým pobytem v obci Jezdovice)
  • 600,-Kč / nemovitost/ rok  (platí za nemovitost určenou k rekreaci, nebo neobydlené domy – hradí majitel nemovitosti)
  • děti do 15 let zdarma 

Splatnost poplatku je stanovena do 31. března 2023.
Obyvatelé rekreačních objektů uhradí poplatek nejpozději do konce června 2023.

Úhrada poplatku

Účet: 115-5889860277/0100
Variabilní symbol: na místo napište popisné číslo domu
Konstantní symbol: 2321
Zpráva pro příjemce: stočné, příjmení a jména všech osob, za které jsou poplatky placeny (Např.: stočné, Novák Josef st., Josef ml., Jarmila)

PRONÁJEM  SÁLU  A  KABIN

pronájem kabin – zájemci s trvalým bydlištěm v obci Jezdovice 

pronájem zdarma + 10,– Kč/kWh  (při odběru nad 1 kWh)

pronájem kabin – zájemci bez trvalého bydliště v obci Jezdovice

pronájem 800,– Kč + 10,– Kč/kWh  (při odběru nad 1 kWh)

pronájem sálu – zájemci s trvalým bydlištěm v obci Jezdovice

pronájem 500,– Kč vč. spotřeby energií

pronájem sálu – zájemci bez trvalého bydliště v obci Jezdovice

pronájem 2500,– Kč vč. spotřeby energií

(v případě pronájmu si palivo zajistí nájemce na vlastní náklady

Žádné komentáře »

No comments yet.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.