OBEC JEZDOVICE

Internetové stránky obce

Poplatky na rok 2020

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 28. 12. 2019

Poplatky stanovené na rok 2020

Nový účet: 115-5889860277/0100
(Komerční banka)

1) Poplatek ze psů na rok 2020

Poplatek činí 200,- Kč za psa/rok a za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,- Kč/rok. Splatnost poplatku je stanovena do 31. března 2020. (splatnost prodloužena do konce června 2020)

Úhrada poplatku

Poplatky je možno uhradit od 1.1.2020 v pracovní době (středa 18-19hod.) na Obecním úřadě nebo bezho­tovostně:

Účet: 115-5889860277/0100
Variabilní symbol: na místo na­pište popisné číslo domu
Konstantní symbol: 1341
Zpráva pro příjemce: poplatek za psa, příjmení a jméno majitele psa (Např.: poplatek za psa, Štefl Josef)

 

2) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, pře­pravy, třídění,
využívání a od­straňování komunálních odpa­dů (popelnice)

Tento poplatek činí 550,- Kč na osobu a v té samé výši i pro domy k rekreaci (neobydlené domy), děti do 15 let ZDARMA. Splatnost poplatku je stanovena do 31. března 2020. (splatnost prodloužena do konce června 2020). Obyvatelé rekreačních objektů uhradí po­platek nejpozději do konce června 2020.

Úhrada poplatku

Účet: 115-5889860277/0100
Variabilní symbol: na místo na­pište popisné číslo domu
Konstantní symbol: 1340
Zpráva pro příjemce: odpad, příj­mení a jména všech osob, za které jsou poplatky placeny (Např.: odpad, Novák Josef st., Josef ml., Jarmila)

 

3) Poplatek za internet na rok 2020

Poplatek činí 3000,- Kč za rok. Splatnost poplatku je stanovena do 31. března 2020. (splatnost prodloužena do konce června 2020)

Úhrada poplatku

Účet: 115-5889860277/0100
Variabilní symbol: na místo na­pište popisné číslo domu
Konstantní symbol: 2111
Zpráva pro příjemce: poplatek za internet, příjmení a jméno (Např.: poplatek za internet, Novák Josef)

Žádné komentáře »

No comments yet.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.