OBEC JEZDOVICE

Internetové stránky obce

Záměr odkupu pozemků

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 16. 9. 2020

Příloha: dokument.pdf I dokument2.pdfVyvěšení: 16.9.2020 I Sejmutí: 2.10.2020
Původce: Obec Jezdovice

Žádost o směnu obecních pozemků

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 16. 9. 2020

Příloha: dokument.pdf I Vyvěšení: 16.9.2020 I Sejmutí: 2.10.2020
Původce: Obec Jezdovice

Žádost o odkup obecních pozemků

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 16. 9. 2020

Příloha: dokument.pdf I Vyvěšení: 16.9.2020 I Sejmutí: 2.10.2020
Původce: Obec Jezdovice

Pozvánka zastupitelstva na 16.9.2020

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 9. 9. 2020

Příloha: dokument.pdf I Vyvěšení: 9.9.2020 I Sejmutí: 17.9.2020
Původce: Obec Jezdovice

Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 2. 9. 2020

Příloha: dokument.pdf I dokument 2.pdf I Vyvěšení: 2.9.2020 I Sejmutí: 24.11.2020
Původce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Uzavírka Kostelec u Jihlavy

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 1. 9. 2020

Příloha: dokument.pdf I dokument2.pdf I Vyvěšení: 1.9.2020 I Sejmutí: 31.11.2020
Původce: Magistrát města Jihlavy

Stanovení min. počtu členů volební komise a počet a sídlo volebních okrsků

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 3. 8. 2020

Příloha: počet členů.pdf I počet a sídlo.pdf I Vyvěšení: 3.8.2020 I Sejmutí: 3.10.2020
Původce: Obec Jezdovice

Rozpočtová opatření č.2/2020

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 2. 8. 2020

Příloha: dokument.pdf I Vyvěšení: 2.8.2020 I Sejmutí:
Původce: Obec Jezdovice

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 28. 7. 2020

Příloha: dokument.pdf I dokument2.pdf I Vyvěšení: 28.7.2020 I Sejmutí: 31.12.2022
Původce: Ministerstvo zemědělství

Oznámení o zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 28. 7. 2020

Příloha: dokument.pdf I Vyvěšení: 28.7.2020 I Sejmutí: 13.8.2020
Původce: Státní pozemkový úřad

« Předchozí stránkaDalší stránka »