OBEC JEZDOVICE

Internetové stránky obce

Pomoc při finanční tísni spojené s růstem cen energií

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 9. 3. 2022

Leták úřad práce

Informace – praktické otázky

Neznámý vlastník – Jezdovice – aktualizovaný seznam

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 1. 3. 2022

Příloha: dokument.pdf I Vyvěšení: 1.3.2021 I Sejmutí: 17.3.2022
Původce: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Veřejná vyhláška

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 1. 3. 2022

Příloha: dokument.pdf I Vyvěšení: 1.3.2022 I Sejmutí: 17.3.2022
Původce: Magistrát města Jihlavy

Zápisy ze schůzí zastupitelstva 2021

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 15. 1. 2022

Rozpočtová opatření č.4/2021

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 14. 1. 2022

Příloha: dokument.pdf I Vyvěšení: 14.1.2022 I Sejmutí:
Původce: Obec Jezdovice

Poplatky na rok 2022

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 29. 12. 2021

Poplatky stanovené na rok 2022

Účet: 115-5889860277/0100
(Komerční banka)

Úhrada poplatků

Poplatky je možno uhradit od 1.1.2022 v pracovní době (středa 18-19hod.) na Obecním úřadě nebo bezho­tovostně převodem.

1) Poplatek ze psů na rok 2022

Poplatek činí 200,- Kč za psa/rok a za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,- Kč/rok. Splatnost poplatku je stanovena do 31. března 2022. 

Úhrada poplatku

Účet: 115-5889860277/0100
Variabilní symbol: na místo na­pište popisné číslo domu
Konstantní symbol: 1341
Zpráva pro příjemce: poplatek za psa, příjmení a jméno majitele psa (Např.: poplatek za psa, Štefl Josef)

2) Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (popelnice)

Tento poplatek činí 550,- Kč na osobu a v té samé výši i pro domy k rekreaci (neobydlené domy), děti do 15 let ZDARMA. Splatnost poplatku je stanovena do 31. března 2022. Obyvatelé rekreačních objektů uhradí po­platek nejpozději do konce června 2022.

Úhrada poplatku

Účet: 115-5889860277/0100
Variabilní symbol: na místo na­pište popisné číslo domu
Konstantní symbol: 1340
Zpráva pro příjemce: odpad, příj­mení a jména všech osob, za které jsou poplatky placeny (Např.: odpad, Novák Josef st., Josef ml., Jarmila)

3) Poplatek za internet na rok 2022

Poplatek činí 3000,- Kč za rok. Splatnost poplatku je stanovena do 31. března 2022. 

Úhrada poplatku

Účet: 115-5889860277/0100
Variabilní symbol: na místo na­pište popisné číslo domu
Konstantní symbol: 2111
Zpráva pro příjemce: poplatek za internet, příjmení a jméno (Např.: poplatek za internet, Novák Josef)

4) Vodné a stočné 

Vodné činí za rok 2022:
38,- Kč s DPH/za m3 (platí pouze občané připojení na obecní vodovod)

Stočné činí za rok 2022:
350,- Kč / osobu / (platí všichni občané obce) a v té samé výši i pro domy k rekreaci (neobydlené domy),
(děti do 15 let zdarma).
V případě stočného je hrazeno pouze 7 měsíců roku 2021 od kolaudace. (50,- Kč /osoba / měsíc)
Splatnost poplatku je stanovena do 31. března 2022.
Obyvatelé rekreačních objektů uhradí poplatek nejpozději do konce června 2022.

Úhrada poplatku

Účet: 115-5889860277/0100
Variabilní symbol: na místo napište popisné číslo domu
Konstantní symbol: 2321
Zpráva pro příjemce: stočné, příjmení a jména všech osob, za které jsou poplatky placeny (Např.: stočné, Novák Josef st., Josef ml., Jarmila)

Rozpočtová opatření č.3/2021

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 29. 12. 2021

Příloha: dokument.pdf I Vyvěšení: 29.12.2021 I Sejmutí:
Původce: Obec Jezdovice

Informace – Finanční úřad

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 28. 12. 2021

Příloha: dokument.pdf I Vyvěšení: 28.12.2021 I Sejmutí:
Původce: Finanční úřad

Veřejná vyhláška – revitalizace trati

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 20. 12. 2021

Příloha: dokument.pdf I Vyvěšení: 20.12.2021 I Sejmutí: 20.1.2022
Původce: Obec Jezdovice

Pozvánka zastupitelstva na 22.12.2021

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 15. 12. 2021

Příloha: dokument.pdf I Vyvěšení: 15.12.2021 I Sejmutí: 23.12.2021
Původce: Obec Jezdovice

« Předchozí stránkaDalší stránka »