OBEC JEZDOVICE

Internetové stránky obce

Poplatky na rok 2023

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 4. 1. 2023

Poplatky stanovené na rok 2023

Účet: 115-5889860277/0100
(Komerční banka)

Úhrada poplatků

Poplatky je možno uhradit od 1.1.2023 v pracovní době (středa 18-19hod.) na Obecním úřadě nebo bezho­tovostně převodem.

1) Poplatek ze psů na rok 2023

Poplatek činí 200,- Kč za psa/rok a za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,- Kč/rok. Splatnost poplatku je stanovena do 31. března 2023. 

Úhrada poplatku

Účet: 115-5889860277/0100
Variabilní symbol: na místo na­pište popisné číslo domu
Konstantní symbol: 1341
Zpráva pro příjemce: poplatek za psa, příjmení a jméno majitele psa (Např.: poplatek za psa, Štefl Josef)

2) Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (popelnice)

Tento poplatek činí 600,- Kč na osobu a v té samé výši i pro domy k rekreaci (neobydlené domy), děti do 15 let ZDARMA. Splatnost poplatku je stanovena do 31. března 2023. Obyvatelé rekreačních objektů uhradí po­platek nejpozději do konce června 2023.

Úhrada poplatku

Účet: 115-5889860277/0100
Variabilní symbol: na místo na­pište popisné číslo domu
Konstantní symbol: 1340
Zpráva pro příjemce: odpad, příj­mení a jména všech osob, za které jsou poplatky placeny (Např.: odpad, Novák Josef st., Josef ml., Jarmila)

3) Poplatek za internet na rok 2023

Poplatek činí 3000,- Kč za rok. Splatnost poplatku je stanovena do 31. března 2023. 

Úhrada poplatku

Účet: 115-5889860277/0100
Variabilní symbol: na místo na­pište popisné číslo domu
Konstantní symbol: 2111
Zpráva pro příjemce: poplatek za internet, příjmení a jméno (Např.: poplatek za internet, Novák Josef)

4) Vodné a stočné 

Vodné činí za rok 2023:
38,- Kč s DPH/za m3 (platí pouze občané připojení na obecní vodovod)

Stočné činí za rok 2023:

  • 600,- Kč / osobu /rok (platí všichni občané obce s trvalým pobytem v obci Jezdovice)
  • 600,-Kč / nemovitost/ rok  (platí za nemovitost určenou k rekreaci, nebo neobydlené domy – hradí majitel nemovitosti)
  • děti do 15 let zdarma 

Splatnost poplatku je stanovena do 31. března 2023.
Obyvatelé rekreačních objektů uhradí poplatek nejpozději do konce června 2023.

Úhrada poplatku

Účet: 115-5889860277/0100
Variabilní symbol: na místo napište popisné číslo domu
Konstantní symbol: 2321
Zpráva pro příjemce: stočné, příjmení a jména všech osob, za které jsou poplatky placeny (Např.: stočné, Novák Josef st., Josef ml., Jarmila)

Jezdovický zpravodaj 2022

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 31. 12. 2022

Ročník 13 – II.pololetí – Vydáno 28.12.2022:  zpravodaj.pdf (2MB)

Volby prezident 2023 – zřízení drive-in stanoviště a telefonní linky

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 29. 12. 2022

Příloha: dokument I dokument2 I Vyvěšení: 29.12.2022 I Sejmutí: 28.1.2023
Původce: Obec Jezdovice

Zápisy ze schůzí zastupitelstva 2022

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 27. 12. 2022

Hlášení místního rozhlasu 26.12.2022, posezení v kulturním domě 29.12.2022

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 26. 12. 2022

Příloha: hlášení.wav I Vyvěšení: 26.12.2022 
Původce: Obec Jezdovice

Nová zelená úsporám light (pouze pro osoby pobírající starobní důchod)

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 22. 12. 2022

Program je určen pro domácnosti (v rodinných domech), které jsou tvořeny pouze osobami pobírajícími starobní důchod, či invalidní důchod 3. stupně, nebo pro domácnosti, které pobírají příspěvek na bydlení. Z programu NZÚL lze čerpat až 150 000,- Kč na úsporná opatření (zateplení obálky domů, či výměnu oken a dveří). 

S vyplněním žádosti a zpracováním posudků pomohou pracovníci MAS Třěšťsko – kontakt v letáku.

Leták zde: leták

Rozpočet MITR na rok 2023 a RO 1

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 16. 12. 2022

Příloha: dokument.pdf I dokument2.pdfVyvěšení: 16.12.2022 I Sejmutí: 31.12.2022
Původce: Mikroregion Třešťsko

Pozvánka zastupitelstva na 21.12.2022

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 14. 12. 2022

Příloha: dokument.pdf I Vyvěšení: 14.12.2022 I Sejmutí: 22.12.2022
Původce: Obec Jezdovice

Sbírka právních předpisů

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 2. 12. 2022

Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů : odkaz ZDE

Vyhláška o odpadech na rok 2023

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 30. 11. 2022

Příloha: dokument.pdf I dokument2.pdf I Vyvěšení: 30.11.2022 I Sejmutí: 16.12.2022
Původce: Obec Jezdovice

« Předchozí stránkaDalší stránka »