OBEC JEZDOVICE

Internetové stránky obce

Nouzový stav vyhlášení

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 12. 3. 2020

Příloha: dokument.pdf I Vyvěšení: 12.3.2020 I Sejmutí: 12.4.2020
Původce: Vláda ČR

Pozvánka zastupitelstva na 18.3.2020

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 11. 3. 2020

Příloha: dokument.pdf I Vyvěšení: 11.3.2020 I Sejmutí: 19.3.2020
Původce: Obec Jezdovice

Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 6. 3. 2020

Příloha: dokument.pdf I dokument 2.pdf I Vyvěšení: 6.3.2020 I Sejmutí: 24.11.2020
Původce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Zápis dětí do 1. tříd – zrušeno

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 6. 3. 2020

Vzhledem k epidemii Covid 19 je zápis zrušen. Bude upřesněn náhradní termín.

Příloha: dokument.pdf I dokument2.pdf I Vyvěšení: 6.3.2020 I Sejmutí: 5.4.2020
Původce: Základní škola Třešť

Oznámení o zveřejnění rozpočtu MITR na rok 2020

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 15. 1. 2020

Příloha: dokument.pdf I Vyvěšení: 15.1.2020 I Sejmutí:
Původce: Mikroregion Třešťsko

Zápisy ze schůzí zastupitelstva 2019

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 15. 1. 2020

Poplatky na rok 2020

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 28. 12. 2019

Poplatky stanovené na rok 2020

Nový účet: 115-5889860277/0100
(Komerční banka)

1) Poplatek ze psů na rok 2020

Poplatek činí 200,- Kč za psa/rok a za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,- Kč/rok. Splatnost poplatku je stanovena do 31. března 2020. (splatnost prodloužena do konce června 2020)

Úhrada poplatku

Poplatky je možno uhradit od 1.1.2020 v pracovní době (středa 18-19hod.) na Obecním úřadě nebo bezho­tovostně:

Účet: 115-5889860277/0100
Variabilní symbol: na místo na­pište popisné číslo domu
Konstantní symbol: 1341
Zpráva pro příjemce: poplatek za psa, příjmení a jméno majitele psa (Např.: poplatek za psa, Štefl Josef)

 

2) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, pře­pravy, třídění,
využívání a od­straňování komunálních odpa­dů (popelnice)

Tento poplatek činí 550,- Kč na osobu a v té samé výši i pro domy k rekreaci (neobydlené domy), děti do 15 let ZDARMA. Splatnost poplatku je stanovena do 31. března 2020. (splatnost prodloužena do konce června 2020). Obyvatelé rekreačních objektů uhradí po­platek nejpozději do konce června 2020.

Úhrada poplatku

Účet: 115-5889860277/0100
Variabilní symbol: na místo na­pište popisné číslo domu
Konstantní symbol: 1340
Zpráva pro příjemce: odpad, příj­mení a jména všech osob, za které jsou poplatky placeny (Např.: odpad, Novák Josef st., Josef ml., Jarmila)

 

3) Poplatek za internet na rok 2020

Poplatek činí 3000,- Kč za rok. Splatnost poplatku je stanovena do 31. března 2020. (splatnost prodloužena do konce června 2020)

Úhrada poplatku

Účet: 115-5889860277/0100
Variabilní symbol: na místo na­pište popisné číslo domu
Konstantní symbol: 2111
Zpráva pro příjemce: poplatek za internet, příjmení a jméno (Např.: poplatek za internet, Novák Josef)

Veřejná vyhláška

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 23. 12. 2019

Příloha: dokument.pdf I dokument2.pdf I Vyvěšení: 23.12.2019 I Sejmutí:
Původce: Ministerstvo zemědělství

Schválený rozpočet na rok 2020

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 23. 12. 2019

Příloha: dokument.pdf I Vyvěšení: 23.12.2019 I Sejmutí:
Původce: Obec Jezdovice

Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2025

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 23. 12. 2019

Příloha: dokument.pdf I Vyvěšení: 23.12.2019 I Sejmutí:
Původce: Obec Jezdovice

« Předchozí stránkaDalší stránka »