OBEC JEZDOVICE

Internetové stránky obce

Oznámení o zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 28. 7. 2020

Příloha: dokument.pdf I Vyvěšení: 28.7.2020 I Sejmutí: 13.8.2020
Původce: Státní pozemkový úřad

Žádné komentáře »

No comments yet.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.