OBEC JEZDOVICE

Internetové stránky obce

Oznámení o vyložení návrhu změn mapy BPEJ

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 19. 10. 2020

Příloha: dokument.pdf I dokument2.pdf I Vyvěšení: 19.10.2020 I Sejmutí: 21.11.2020
Původce: Státní pozemkový úřad

Žádné komentáře »

No comments yet.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.