OBEC JEZDOVICE

Internetové stránky obce

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 • 1. Název
  • Obec Jezdovice
 • 2. Důvod a způsob založení
 • 3. Organizační struktura
 • 4. Kontaktní spojení
   • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
    • oficiální
     Obec Jezdovice
     Jezdovice 90
     589 01 Třešť
   • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
    • oficiální
     Obec Jezdovice
     Jezdovice 90
     589 01 Třešť
   • 4.3 Úřední hodiny
    • Středa: 18:00 – 19:00
   • 4.4 Telefonní čísla
    • mobilní: 605 125 102 (Luboš Hartl – starosta)
   • 4.5 Čísla faxu
   • 4.6 Adresa internetové stránky
    • www.jezdovice.cz
   • 4.7 Adresa e-podatelny
   • 4.8 Další elektronické adresy
    • oficiální: obec.jezdovice@seznam.cz
    • ID datové schránky: 4xsb5z9
 • 5. Případné platby lze poukázat
  • Číslo účtu: 115-5889860277/0100 (Komerční banka) 
 • 6. IČO
  • 42634628
 • 7. DIČ
  • Neplátce DPH
 • 8. Dokumenty
 • 9. Žádosti o informace
 • 10. Příjem žádostí a dalších podání
 • 11. Opravné prostředky
 • 12. Formuláře
 • 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
 • 14. Předpisy
  • 14.1 Nejdůležitější používané předpisy
  • 14.2 Vydané právní předpisy
 • 15. Úhrady za poskytování informací
  • 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
  • 15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
 • 16. Licenční smlouvy
  • 16.1 Vzory licenčních smluv
  • 16.2 Výhradní licence
 • 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 – Poskytnuté informace