OBEC JEZDOVICE

Internetové stránky obce

Obecně závazná vyhláška obce Jezdovice č. 3/2023 o místním poplatku ze psů

admin , článek vydán: 10. 11. 2023

Zastupitelstvo obce Jezdovice se na svém zasedání dne 08.11.2023 usneslo usnesením č. 06/99 vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku obce Jezdovice č. 3/2023 o místním poplatku ze psů.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2024. viz příloha

Vyvěšení: 10.11.2023   Sejmutí:
Původce: Obec Jezdovice

https://jezdovice.cz/wp-content/uploads/Vyhlaskapsi.pdf

 

Žádné komentáře

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.