OBEC JEZDOVICE

Internetové stránky obce

Obecně závazná vyhláška obce JEZDOVICE č. 2/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

admin , článek vydán: 10. 11. 2023

Zastupitelstvo obce Jezdovice se na svém zasedání dne 08.11.2023 usneslo  usnesením č. 6/98 vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku obce JEZDOVICE č. 2/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2024 viz příloha

Vyvěšení: 10.11.2023   Sejmutí:
Původce: Obec Jezdovice

https://jezdovice.cz/wp-content/uploads/Vyhlaskaodpady.pdf

 

 

 

Žádné komentáře

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.