OBEC JEZDOVICE

Internetové stránky obce

O obci

VÍTEJTE NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH OBCE JEZDOVICE

p1030182.JPGJezdovice se nachází v okrese Jihlava , kraj Vysočina. Byly založeny jako hornická osada. První písemná zmínka se objevila v roce 1358. S historií obce je úzce spjata těžba stříbra, s jejíž pozůstatky se můžeme setkat i v dnešní době. Dominantou obce je Jezdovický rybník o rozloze 27ha. Mezi zajímavé technické památky patří kamenné mosty z 19.století, které spojují dvě části obce, jež jsou rozděleny Třešťským potokem. Tříobloukový most, jeden z nejstarších na Moravě, je dlouhý 14m a široký 5m, délka jednoobloukového mostu je 8m a šířka 4,5m. Další zajímavostí je kaple sv.Martina, vystavěna roku 1870 nákladen Martina Šenkapoula, výměnkáře z Jezdovic. Je zvláštní tím, že oltář je ve směru západním.

Charakteristickým prvkem okolí Jezdovic jsou rozsáhlé dubové aleje.

V okolí Jezdovic se nacházejí chráněná území: p1030186.JPG

Národní přírodní rezervace Velký Špičák – listnaté a smíšené porosty na hřebenu Velkého Špičáku (734m.n.m) a Velkého Javoří (679m.n) se nachází v nadmořské výšce 650 -734m.n.m na ploše 46ha. Předmětem ochrany je rozsáhlý komplex jedlových bučin a javořin ve vrcholové části masivu Špičáku, který má charakter pralesa.

Přírodní rezervace v Klučí – bučina se nachází v nadmořské výšce 645 -683m.n.m na ploše 25ha. Předmětem ochrany jsou přirozená či přírodně blízká lesní společenstva květnatých bučin a suťových javořin. p1030196.JPG

Přírodní památka Bukovské rybníčky – tři malé rybníčky pod rybníkem Broum se nachází v nadmořské výšce 583-592m.n.m. na ploše 3ha. Předmětem ochrany jsou zachovalé fragmenty ohrožených rostlinných společenstev rašelinných luk a mokřadů.

Přírodní památka Jezdovické rašeliniště – svahové prameništní rašeliniště na okraji lesa se nachází v nadmořské výšce 575-579m.n.m. na ploše 1,5ha. Předmětem ochrany je relativně dobře zachovalý zbytek původně rozsáhlého rašeliniště.

ZÁKLADNÍ STATISTICKÁ DATA :

 • První písemná zpráva – 1358
 • Počet obyvatel – 265
 • Nadmořská výška – 540 m.n.m.
 • Průměrný věk – 39,1
 • Katastrální plocha – 558 ha
 • Statut – Obec
 • Pošta – Ne
 • Škola – Ne
 • Zdravotnické zařízení – Ne
 • Vodovod – Ne
 • Plynofikace – Ne
 • Policie – Ne

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Najdete nás na Facebooku:
https://www.facebook.com/obec.jezdovice