OBEC JEZDOVICE

Internetové stránky obce

Milostivé léto II.

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 21. 9. 2022

Příloha: dokument.pdf I dokument2.pdf I Vyvěšení: 21.9.2022 I Sejmutí:
Původce: Ministerstvo spravedlnosti

Žádné komentáře »

No comments yet.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.