OBEC JEZDOVICE

Internetové stránky obce

Kanalizace v obci

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 21. 12. 2010

Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace v obci, kterou zastupitelstvo schválilo na svém zasedání dne 1.12.2010 začíná první fází. Jde o změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina (PRVKUK), který je zveřejněn na http://prvk.kr-vysocina.cz/prvk . V tomto PRVKUK je plánovaná výstavba kanalizace obce tak, že odpadní vody z obce Jezdovice budou čerpány na ČOV Kostelec. Obecní úřad v Jezdovicích si nechal vypracovat technicko-ekonomické porovnání (zejména investičních a provozních nákladů) 2 variant likvidace odpadních vod – čerpání na ČOV Kostelec a vlastní obecní ČOV přímo v obci. Dle předběžných propočtů (přiložených v příloze) vyjde vybudování vlastní ČOV v obci levněji, proto bude obecní úřad žádat o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina (PRVKUK), na vybudování vlastní ČOV v obci. Žádost o změnu PRVKUK bude podána v lednu 2011 a bude projednána na zastupitelstvu kraje Vysočina na jaře 2011.

Přílohy: PRVKUK Jezdovice, NákladyZákres

Žádné komentáře »

No comments yet.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.