OBEC JEZDOVICE

Internetové stránky obce

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 30. 4. 2018

Příloha: dokument.pdf I dokument2.pdf I Vyvěšení: 30.4.2018 I Sejmutí: 31.5.2018
Původce: Finanční úřad Jihlava

Žádné komentáře »

No comments yet.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.