OBEC JEZDOVICE

Internetové stránky obce

Finanční úřad pro Kraj Vysočina – veřejná vyhláška daň z nemovitých věcí na rok 2023

admin , článek vydán: 12. 4. 2023

Ode dne 13.04.2023 do dne 15.05.2023
je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Kraj Vysočina

v úředních hodinách ( případné změny úředních hodin jsou zvěřejněny
na internetových stránkách Finanční správy České republiky
http://www.financnisprava.cz)

ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin

zpřístupněn k nahlédnutí
hromadný předpisný seznam čj. 611555/23/2900-11420-709759,
jímž se uvedeným daňovým subjektům přihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2023.

Vyvěšení: 12.04.2023   Sejmutí:
Původce: FÚ pro Kraj vysočina

https://jezdovice.cz/wp-content/uploads/priloha_1173930126_0_00709759_dne_0515_2300611636.pdf

Žádné komentáře

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.