OBEC JEZDOVICE

Internetové stránky obce

Datumy výlovu rybníků

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 19. 9. 2012

Příloha: dokument.pdf I Vyvěšení: 19.9.2012 I Sejmutí: 30.11.2012
Původce: Obec Jezdovice

Žádné komentáře »

No comments yet.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.