OBEC JEZDOVICE

Internetové stránky obce

Audit hospodaření obce za rok 2008

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 16. 3. 2009

Přezkoumání hospodaření za rok 2008 bylo provedeno dne 16.3.2009 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání vykonal kontrolor pověřený řízením přezkoumání Lukáš Tvrz, DiS. Zpráva z auditu zde: (radnice – úřední dokumenty)

Žádné komentáře »

No comments yet.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.