OBEC JEZDOVICE

Internetové stránky obce

Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 1. 11. 2022

Příloha: dokument.pdf I dokument2.pdf I Vyvěšení: 1.11.2022 I Sejmutí:
Původce: Kraj Vysočina

Žádné komentáře »

No comments yet.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.