OBEC JEZDOVICE

Internetové stránky obce

Zájezd Obce Jezdovice – na muzikál BIOGRAF LÁSKA s písničkami Hany Zagorové v divadle Kalich

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 20. 9. 2023

Obecní úřad Jezdovice plánuje uspořádat zájezd do Prahy

na muzikál BIOGRAF LÁSKA s písničkami Hany Zagorové v divadle Kalich.

Zájezd je plánován v neděli dne 26. května 2024, návštěva muzikálu by se uskutečnila ve 13.30 hodin.

 Obecní úřad by uhradil cestu autobusem pro občany s trvalým

bydlištěm v obci Jezdovice, pro ostatní by poplatek za autobus

činil 200,– Kč na osobu.

Vstupenky na muzikál by si každý účastník hradil sám, cena

jedné vstupenky je 999,– Kč.

Obec by zajistila hromadné objednání všech vstupenek a každý účastník by cenu vstupenky uhradil obci.

Prosíme občany, kteří by o účast na zájezdu a muzikálu měli

zájem, aby se nejpozději do 30. září 2023 přihlásili na obecní úřad a obec mohla zajistit hromadné objednání vstupenek.

Kontakt pro objednání vstupenek osobně nebo telefonicky : Jindra Vondráková – tel: 731 495 881, mail: obec.jezdovice@seznam.cz.

Vyvěšení: 20.09.2023   Sejmutí:
Původce: Obecní úřad Jezdovice

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Vyhlášení EA v k.ú. Jezdovice (1. kolo)

admin , článek vydán: 19. 9. 2023

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje přiloženou Aukční vyhlášku (Aukce č. 93053-A34064, k. ú. Jezdovice) a sdělení o vyhlášení elektronické aukce na prodej majetku státu v k. ú. Jezdovice.

Vyvěšení: 19.09.2023   Sejmutí:
Původce: ÚZSVM

https://jezdovice.cz/wp-content/uploads/priloha_1243681929_0_CJ-UZSVM_BJI_5348_2023-BJIM1.pdf

Rozpočtové opatření č. 3

admin , článek vydán: 30. 8. 2023

Obec Jezdovice zveřejňuje Rozpočtové opatření č. 3.

Vyvěšení: 30.08.2023   Sejmutí:
Původce: Obec Jezdovice

https://jezdovice.cz/wp-content/uploads/Rozpoctove-opatreni-3-1.pdf

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jezdovice ze dne 16.08.2023

admin , článek vydán: 22. 8. 2023

Obec Jezdovice zveřejňuje zápis č. 5/2023 z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného dne 16. 8. 2023.

Vyvěšení: 22.08.2023   Sejmutí:
Původce: Obec Jezdovice

https://jezdovice.cz/wp-content/uploads/Zapis-c.-5-16.-8.-2023.pdf

 

Zveřejnění záměru obce o směnu obecních pozemků p.č. 1075/4 a 1075/6 v k. ú. Obce Jezdovice za pozemek MUDr. Salaše p.č. 1071/1 v k. ú. Obce Jezdovice z důvodu plánovaného vybudování obecního rybníku.

admin , článek vydán: 20. 8. 2023

Obec Jezdovice zveřejňuje na základě projednání zastupitelstva obce Jezdovice usnesení č. 5/87 ze dne 16. 8. 2023 týkající se záměru obce o směnu obecních pozemků p.č. 1075/4 a 1075/6 v k. ú. Obce Jezdovice za pozemek MUDr. Salaše p.č. 1071/1 v k. ú. Obce Jezdovice z důvodu plánovaného vybudování obecního rybníku.

Vyvěšení: 20.08.2023   Sejmutí:
Původce: Obec Jezdovice

https://jezdovice.cz/wp-content/uploads/20.8.2023-zverejneni-zameru-o-smenu-pozemku.pdf

 

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Jezdovice dne 16.08.2023

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 19. 7. 2023

Obec Jezdovice zveřejňuje informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jezdovice dne 16.08.2023 od 18.00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Jezdovicích.

Vyvěšení: 19.07.2023   Sejmutí

https://jezdovice.cz/wp-content/uploads/19.7.2023-pozvanka-na-schuzi-16.8.2023.pdf

Rozpočtové opatření č. 2

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 19. 7. 2023

Obec Jezdovice zveřejňuje rozpočtové opatření č. 2

Vyvěšení: 19.07.2023   Sejmutí:
Původce: Obec Jezdovice

https://jezdovice.cz/wp-content/uploads/Rozpoctove-opatreni-c.-2.pdf

 

Neznámý vlastník – Jezdovice – aktualizovaný seznam

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 19. 7. 2023

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových souladu se zákonem č. 256/2013 Sb. (dále jen „katastrální zákon“) zveřejňuje aktualizovaný seznam nemovitostí s takzvaně nedostatečně identifikovanými vlastníky, které se na území  obce Jezdovice nacházejí.

Vyvěšení: 19.07.2023   Sejmutí:
Původce: UZSVM

https://jezdovice.cz/wp-content/uploads/priloha_1217030158_0_CJ-UZSVM_BJI_4177_2023-BJIM1.pdf

https://jezdovice.cz/wp-content/uploads/priloha_1217030158_1_Jezdovice.pdf

https://jezdovice.cz/wp-content/uploads/priloha_1217030158_2_Nedostatecne-identifikovani-vlastnici-2023.pdf

 

 

Sousedské posezení 12. srpna 2023 od 15.00 hod. na kabinách v Jezdovicích.

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 12. 7. 2023

Vážení spoluobčané,

dovolte, abychom jménem Obecního úřadu Jezdovice tímto srdečně pozvali všechny spoluobčany na sousedské posezení, které se koná dne

12. srpna 2023 v 15.00 hod. na kabinách

Tímto setkáním bychom chtěli vyjádřit poděkování všem, kteří se v uplynulém období spolupodíleli na pořádání a zajištění akcí pořádaných obcí Jezdovice a dalšími spolky a zájmovými skupinami v obci Jezdovice a všem, kteří svojí podporou a pomocí přispívají k rozvoji naší obce.

Akce bude spojena rovněž s hraním harmonik, po celou dobu bude zajištěno občerstvení, grilování masa, opékání špekáčků, točené pivo a limo.

Těšíme se na společné setkání a děkujeme všem za pomoc a podporu.

Vyvěšení: 12.07.2023   Sejmutí:
Původce: Obec Jezdovice

Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina pro nízkopříjmové domácnosti II

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 12. 7. 2023

Vyhlášení dalšího kola Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina.

Vzhledem k tomu, že aktuální kolo kotlíkových dotací je určeno pro nízkopříjmové domácnosti (za nízkopříjmové budou považovány pouze domácnosti, v nichž všichni členové pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně a dále domácnosti, ve kterých žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení), lze předpokládat, že pro tuto skupinu obyvatel může být problematické získávat informace na internetu. Rádi bychom proto v co největší míře umožnili těmto žadatelům osobní přístup v případě dotazů s vyřízením dotace.

Ve všech obcích s rozšířenou působností v Kraji Vysočina se proto uskuteční semináře jejichž cílem bude poskytnout základní informace o možnostech získání dotací pro nízkopříjmové domácnosti.

Semináře budou probíhat od 17. července 2023 do 23. srpna 2023. Žadatelé o dotaci získají kompletní informace o podmínkách projektu, postupu pro vyplnění žádosti o dotaci i o způsobech jejího podání.

Příjem žádostí bude probíhat elektronicky od 1. září 2023 do 31. srpna 2024.

Žádat o dotaci může vlastník rodinného domu resp. bytové jednotky v bytovém domě nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, která je vytápěna kotlem na tuhá paliva nesplňujícím alespoň 3. emisní třídu.

Podpora fyzickým osobám z nízkopříjmových domácností bude poskytována formou dotace ve výši 95 % ze způsobilých výdajů projektu, a to s následujícími limity:

 

Typ zdroje

Max. dotace

Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže

130 000 Kč

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

130 000 Kč

Tepelné čerpadlo

180 000 Kč

V příloze emailu zasílám harmonogram všech seminářů konaných v Kraji Vysočina.

Více informací je možné získat na kotlíkové lince 564 602 888 nebo na emailu kotliky@kr-vysocina.cz.

Vyvěšení: 12.07.2023   Sejmutí:
Původce: Kraj Vysočina

https://jezdovice.cz/wp-content/uploads/Seminare-ke-Kotlikovym-dotacim.pdf

 

Další stránka »