OBEC JEZDOVICE

Internetové stránky obce

E.ON odstávka elektrické energie 2.11.2020

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 19. 10. 2020

Příloha: dokument.pdfVyvěšení: 19.10.2020 I Sejmutí: 3.11.2020
Původce: E.ON Distribuce, a.s.

Oznámení o vyložení návrhu změn mapy BPEJ

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 19. 10. 2020

Příloha: dokument.pdf I dokument2.pdf I Vyvěšení: 19.10.2020 I Sejmutí: 21.11.2020
Původce: Státní pozemkový úřad

Zápisy ze schůzí zastupitelstva 2020

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 19. 10. 2020

E.ON odstávky elektrické energie

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 16. 9. 2020

Příloha: dokument.pdf I dokument2.pdf I Vyvěšení: 16.9.2020 I Sejmutí: 16.10.2020
Původce: E.ON Distribuce, a.s.

Záměr odkupu pozemků

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 16. 9. 2020

Příloha: dokument.pdf I dokument2.pdfVyvěšení: 16.9.2020 I Sejmutí: 2.10.2020
Původce: Obec Jezdovice

Žádost o směnu obecních pozemků

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 16. 9. 2020

Příloha: dokument.pdf I Vyvěšení: 16.9.2020 I Sejmutí: 2.10.2020
Původce: Obec Jezdovice

Žádost o odkup obecních pozemků

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 16. 9. 2020

Příloha: dokument.pdf I Vyvěšení: 16.9.2020 I Sejmutí: 2.10.2020
Původce: Obec Jezdovice

Pozvánka zastupitelstva na 16.9.2020

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 9. 9. 2020

Příloha: dokument.pdf I Vyvěšení: 9.9.2020 I Sejmutí: 17.9.2020
Původce: Obec Jezdovice

Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 2. 9. 2020

Příloha: dokument.pdf I dokument 2.pdf I Vyvěšení: 2.9.2020 I Sejmutí: 24.11.2020
Původce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Uzavírka Kostelec u Jihlavy

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 1. 9. 2020

Příloha: dokument.pdf I dokument2.pdf I Vyvěšení: 1.9.2020 I Sejmutí: 31.11.2020
Původce: Magistrát města Jihlavy

Další stránka »