OBEC JEZDOVICE

Internetové stránky obce

Pozvánka zastupitelstva na 21.2.2018

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 14. 2. 2018

Příloha: dokument.pdf I Vyvěšení: 14.2.2018 I Sejmutí: 22.2.2018
Původce: Obec Jezdovice

Výsledky volby prezidenta 2018

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 27. 1. 2018

Výsledky volby prezidenta v obci Jezdovice zde: https://www.volby.cz/pls/prez2018/pe311?xjazyk=CZ&xnumnuts=6102&xobec=587273

Zápisy ze schůzí zastupitelstva 2018

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 27. 1. 2018

Volby prezident 2.kolo

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 17. 1. 2018

Příloha: dokument.pdf I Vyvěšení: 17.1.2018 I Sejmutí: 28.1.2018
Původce: Obec Jezdovice

Oznámení veřejnou vyhláškou

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 3. 1. 2018

Příloha: dokument.pdf I dokument.pdf I Vyvěšení: 3.1.2018 I Sejmutí: 20.1.2018
Původce: Magistrát města Jihlavy

Pozvánka zastupitelstva na 11.1.2018

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 3. 1. 2018

Příloha: dokument.pdf I Vyvěšení: 3.1.2018 I Sejmutí: 12.1.2018
Původce: Obec Jezdovice

Jezdovický zpravodaj 2017

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 31. 12. 2017

Ročník 8 – II.pololetí – Vydáno 30.12.2017:  zpravodaj.pdf (1,09MB)

Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 27. 12. 2017

Příloha: dokument.pdf I Vyvěšení: 27.12.2017 I Sejmutí: 15.1.2018
Původce: Obec Jezdovice

Poplatky stanovené na rok 2018

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 23. 12. 2017

Poplatky stanovené na rok 2018

1) Poplatek ze psů na rok 2018

Poplatek činí 200,- Kč za psa/rok a za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,- Kč/rok. Splatnost poplatku je stanovena do 31. března 2018.

Úhrada poplatku
Poplatky je možno uhradit od 1.1.2018 v pracovní době na Obecním úřadě nebo bezhotovostně:

Účet: 1200429754/0600
Variabilní symbol: na místo napište popisné číslo domu
Konstantní symbol: 1341
Zpráva pro příjemce: poplatek za psa, příjmení a jméno majitele psa
(Např.: poplatek za psa, Štefl Josef)

2) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (popelnice)

Tento poplatek činí 500,- Kč na osobu a v té samé výši i pro domy k rekreaci (neobydlené domy), děti do 15 let ZDARMA. Splatnost poplatku je stanovena do 31. března 2018. Obyvatelé rekreačních objektů uhradí poplatek nejpozději do konce Června 2018.

Úhrada poplatku
Poplatky je možno uhradit od 1.1.2018 v pracovní době na Obecním úřadě nebo bezhotovostně:

Účet: 1200429754/0600
Variabilní symbol: na místo napište popisné číslo domu
Konstantní symbol: 1340
Zpráva pro příjemce: odpad, příjmení a jména všech osob, za které jsou poplatky placeny
(Např.: odpad, Novák Josef st., Josef ml., Jarmila)

3) Poplatek za internet na rok 2018

Poplatek činí 3000,- Kč za rok. Splatnost poplatku je stanovena do 31. března 2018.

Úhrada poplatku
Poplatky je možno uhradit od 1.1.2018 v pracovní době na Obecním úřadě nebo bezhotovostně:

Účet: 1200429754/0600
Variabilní symbol: na místo napište popisné číslo domu
Konstantní symbol: 2111
Zpráva pro příjemce: poplatek za internet, příjmení a jméno
(Např.: poplatek za internet, Novák Josef)

Zápisy ze schůzí zastupitelstva 2017

Obecní úřad Jezdovice , článek vydán: 23. 12. 2017
Další stránka »